torsdag 27 december 2012

Mättat fett är inte farligt, nu är det bevisat

Det pågår en intensiv debatt om fett, och då framför allt mättat fett, är farligt eller ofarligt.


Livsmedelsverkat hävdar sen länge att mättat fett är farligt och ligger bakom många sjukdomar. Livsmedelsverket hävdar att det finns tusentals undersökningar som bevisar detta. Därför rekommenderar de att man äter en lågfett-diet och undviker mättat fett. Dessa rekommendationer gäller även små barn som ska undvika fett i mat och dryck.
Livsmedelsverkets rekommendation påstås av många vara felaktig och skadlig. Det har under flera år hävdats att den inte bygger på vetenskaplig grund. Tidskriften Dagens Medicin har publicerat en artikel där ett antal vederhäftiga forskare har granskat de studier som ligger till grund för uppfattningen att mättat fett är skadligt. Livsmedelsverket har själva valt ut 72 studier som de anser bevisar att en kost med mättat fett är farlig.
Forskarna som granskat dessa 72 studier kom fram till att endast två kunde stödja livsmedelsverkets rekommendationer. 3 studier visade tvärtom att mättat fett är hälsosamt. 11 studier handlade inte över huvud taget om mättat fett. Övriga ger inget stöd till Livsmedelsverkets kostrekommendationer.

Läs hela artikeln

Överdriven oro för fett och kolesterol.

Läs gärna på Livsportalens sidor.

För medicin- och livsmedelsindustrin och handlar det om fantastiskt mycket pengar!? Inkomsterna för dessa skulle minska katastrofalt om verkligheten och sanningen besannas bland oss vanliga invånare.

söndag 16 december 2012

Ett glas vin dagligen sänker kolesterolet

Inom försöksgruppen lottades vinmängderna ut. En grupp fick bli nykterister. En grupp kvinnor fick dricka ett glas vin per dag och männen drack två glas vin dagligen i tre månader.


När studien var över testades försökspersonernas kolesterolvärden och levervärden och resultaten var överraskande, även för forskningsledaren. Vindrickarna visade sig nämligen ha hela 15 procent lägre nivåer av det skadliga kolesterolet i blodet än de i den nyktra gruppen.

Trots alkoholintaget hade vindrickarnas levervärden inte försämrats.

torsdag 13 december 2012

Region Halland sparar en miljon, men förlorar två

En nedläggning av arbets- och miljömedicinen innebär en besparing för just sjukhusen på drygt en miljon, men leder till en kostnadsökning för Region Halland – och skattebetalarna – på uppåt 1,9 miljoner kronor.


Uträkningen är gjord inom sjukhusförvaltningen och bygger på att Region Halland, vid en nedläggning av sin egen verksamhet, tvingas abonnera tjänster från regionsjukhusen i Skåne och Västra Götaland.

– Västra Götaland begär drygt 18 kronor per invånare i länet och Skåne drygt 20 kronor. I dag driver vi själva verksamheten för 14,04 kronor per innevånare och år, säger Jerker Persson, verksamhetsområdeschef för akut- och medicinklinikerna i Halland, under vilket arbets- och miljömedicin sorterar, förlagd till medicinkliniken i Halmstad.

I förra veckan beslöt (de tre) driftsnämnderna för Hallands sjukhus (ett gemensamt), som en sparåtgärd, att nästa år lägga ned arbets- och miljömedicinen som drivs i stort sett med en läkare ensamt. Det skulle reducera kostnaderna för sjukhuset, eller i varje fall för det aktuella verksamhetsområdet, med en miljon kronor under 2013. Den kloke lär av andras misstag, dåren av sina egna.".

Välj själva hur ni funderar kring Mats Eriksson och Co's beslut. Jag är övertygad om att förlusten skulle reduceras betydligt genom att också reducera de tre allsmäktiga driftsnämnderna - till endast en.
Där Mats Eriksson, har du en svår mission. Jag stöder dig, trots allt och trots din moderata plattform, om du lyckas med denna reduktion, eller snarare stora besparing. Lycka till med det Mats.

 Läs hela artikeln här >>>

onsdag 5 december 2012

Det som diagnostiseras väl, kan kureras väl

Det som diagnostiseras väl, kan kureras väl. Det är ett talesätt som borde användas i svensk sjukvård. Låt erfarna läkare göra den första bedömningen av den sjuke. 


Socialstyrelsens rapporter visar tydligt att den dåliga tillgängligheten i sjukvården inte är ett resursproblem. 
I bland annat Danmark, Frankrike och Spanien, tar erfarna läkare hand om den sjuke direkt. Den sjuke får då en omedelbar diagnos och kan antingen läggas in för behandling, utan fördröjning. Eller så skickas hem med medicin. Det blir då en god samhällsekonomisk besparing.

tisdag 4 december 2012

Därför vägrar jag bli organdonator

Jag såg ett program på TV2 som handlade om en kvinna som skadats svårt i en trafikolycka. Kvinnan hade svåra skallskador, blev opererad och låg i respirator.


Hennes hjärnaktivitet blev undersökt med jämna mellanrum. Vi något tillfälle kom en kvinnlig läkare och samlade anhöriga för en pratstund om sin patients prognos. Direkt börjar den kvinnliga läkaren prata om organdonation. När de anhöriga frågade om deras anhöriga verkligen var död, blev läkarens svar plötsligt svävande.

När så "läkarvetenskapen" skulle bevisa att kvinna var död, avbröts all behandling och respiratorn stängdes av. Kvinna började då andas själv och uppvisade synbarliga livstecken. Efter några få dagar var kvinnan i vaket tillstånd. Idag är kvinna så gott som fullt återställd.


Naturligtvis är detta beslut av sjukhuset fullständigt galet, då människor som är motståndare till donation nu får vatten på sina kvarnar. Det vore bättre att sjukhuset redovisade de förbättringar man gör för att förbättra säkerheten för patienterna. Framförallt Aarhus Universitetshospital bör redovisa förbättringar i sina rutiner. 

Tror det finns flera sjukhus i Sverige som lider av samma problem som Aarhus. Man skulle kunna tro att den utpekade läkaren i Aarhus hade någon form av vinning av en donation/transplantation. 

Därför vägrar jag bli organdonator, tills sjukhusens patientsäkerhet blir bättre, än nu.

fredag 30 november 2012

Jag förstår ingenting längre

Media berättar om vaccinationen vid senaste befarade pandemin. Det berättas att Socialstyrelsen inte har någon kontroll över hur många som blev vaccinerade!? Varken barn eller vuxna.


Soc sticker ändå ut hakan och säger följande "Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.".

SKL:s sjukvårdsdelegation, föreslår i politisk enighet, SKL:s styrelse att i morgon besluta om en rekommendation till landstingen att erbjuda gratis pandemivaccinering.

Dagens Medicin säger följande "Rädslan för Guillain-Barrés syndrom vid massvaccineringen mot svininfluensa var obefogad. Det pekar en av de första utvärderingarna på.

Vi lever faktiskt i det 21a århundradet. Människan har varit runt och på månen. Vi har besökt världens djupaste hav. Vi har grävt i sanden på Mars. Vi har transplanterat organ sedan 50-tiotalet, men vi har ingen kontroll över hur många som blir vaccinerade vid en befarad pandemi? Förstår ni? Jag gör det inte!

En sak kan vi i alla falla vara säkra på - vi är inte säkra på någonting!

Avodart ut ur högkostnadsskyddet

Naturligtvis, anser jag att TLF självklart och omedelbart, åter skall lägga in Avodart under högkostnadsskyddade preparat!


Jag har vid tillfällen skrivit och berättat om Avodart som ett utmärk medel mot förstorad prostata. Fördelen med Avodart jämfört med liknande mediciner, är att Avodart EJ är erektionssänkande. 
Flertalet andra och billigare medel sänker erektionen och därmed livskvaliteten hos användare. Finasterid är ett sådant billigare och erektionssänkande medel. Det medlet bör därför undvikas.

Tandvårds och läkemedelsförmånsverket: "Avodart som används vid godartad prostataförstoring ingår inte i högkostnadsskyddet från och med den 15 oktober 2010. Läkemedlet har ett för högt pris.

"Tandvårds och förmånsverket" leker med äldre människors liv. Det är i högsta grad oestetiskt. Moderaterna med sin annars generösa börs, har råd att subventionera detta alldeles utmärkta preparat. Tyvärr har ej fattiga seniorer det. 

Naturligtvis, anser jag att TLF självklart och omedelbart, åter skall lägga in Avodart under högkostnadsskyddade preparat! Ni borde skämmas, ni gamla mossiga moderater!

måndag 26 november 2012

Kathy Sykes - en helt fantastisk kvinna

Kathy Sykes är en kvinna som sticker ut, på en mycket positivt sätt.


Jag har träffat på många fantastiska människor på Internet och Kathy Sykes sticker verkligen ut. Jag har följt hennes arbeten för friskheten och sundheten genom hennes teveprogram. Naturligtvis kan man inte annat är bli hänförd av beundran för denna timida person. Till de större fördelarna med Kathy Sykes, är att hon svarar på - mina mail. Tack för det Kathy. Kathy Sykes, du är min favoritprofessor!

Kathy på Google

Kathys Universitet

Kathy på Wikipedia

lördag 10 november 2012

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk bör du ringa 1177 för att få instruktioner. 


Det kallas för hjälp till självhjälp, eller kanske bara självhjälp. Bäst att ha en anhörig i närheten då.

 Lindströms sidor - http://www.bonton.se

fredag 9 november 2012

Sjukhusköerna dödar

Naturligtvis följer jag mycket av det som sker i debatterna. Naturligtvis måste jag då lägga in denna talande bild av dagens "de nya moderaternas" sjukvård.


Vårdcentralerna måste betala för sjukhusens tjänster, därför dör många människor på grund av antalet prover selekteras och reduceras å det grövsta.
Naturligtvis är det ett urbota vansinnigt system, men det är helt i "de nya (gamla) moderaternas" tankar. Att tjäna privata pengar - på skattebetalarnas bekostnad.

torsdag 8 november 2012

Hälsofarligt på sjukhus

Jag förundras ej över att Göran Magyar, chefläkare på Hallands sjukhus har så liten kunskap om den verksamhet inom vilken han verkar!!


Jag skrev ett inlägg på Hallandspostens insändarsida för något år sedan om MRSA. Nu har en kund uppmärksammat - samma sak: "Är ni sjuk? Tänk er för? Kanyler sticks in utan att stället först torkas med sprit.".

Svaret från "Chefsläkaren" i Halland är följande: "Vi kan försäkra dig om att vi driver ett ständigt arbete för korrekt handhygien."!? 

Jag kan då försäkra Göran Magyar, chefläkare Hallands sjukhus, att han inte kan garantera någonting! Anledningen är det "enade" kaos som grasserar inom "Hallands sjukhus", beroende på tre saker.

1. Personalen på sjukhusen saknar varje form av identitet, på grund av alla omorganisationer.
2. Ledningen (politikerna) talar med delad tunga. Man säger en sak på sjukhusen, medan man beslutar en helt annan sak när man sitter på sina beslutsstolar (Mats Erikssons partipiska M).
3. Ingen i ledningen, inte ens Mats Eriksson (M) vet om sin politiska roll - Att verka som väljarnas utvalde representant!

Jag förundras därför knappast över att Göran Magyar, chefläkare på Hallands sjukhus har så liten kunskap om den verksamhet inom vilken han verkar!!

Han säger: 
"Som patient kanske man inte alltid har möjlighet att uppmärksamma alla åtgärder personalen vidtar.".
Mitt svar är: 
När jag är inneliggande och vaken, har jag all tid i världen att se vad som sker runt min säng.

Vidare säger han: 
"Du kan också bidra till detta viktiga arbete genom att nästa gång fråga vårdpersonalen: när spritade du händerna senast?".
Mitt svar är:  
Jag undrar om en äldre "patient" (tålig) vågar fråga en sjuksköterska - om hon har spritat händerna. Jag har (naturligtvis) gjort det vid några tillfällen och fått otrevliga svar!

Slutligen säger han: 
"Också patienternas handhygien är viktig i en sådan känslig miljö som sjukvårdens. Använd du också gärna handsprit när du besöker sjukvården.".
Mitt svar är: 
Om jag som "patient" ligger till sängs, eller oturligt nog skulle hamna på en operationssal eller på en intensivvårdsavdelning, har jag ringa, eller ingen möjlighet att kunna påverka min situation. Än mindre att sprita mina händer.

Jag undrar under vilka kriterier man (Mats Eriksson) väljer alla sina "Chefläkare"? Vi har haft ett antal sådana under en ganska kort period. Alla har lämnat sina poster med dunder och brak. Troligen beroende på att ledarkompetensen saknas. 

Mest troligt är nog ändå att ledningen (Mats Eriksson) saknar den opolitiska kunskap och kompetens som behövs för att leda en slik organisation, som sjukvården är. Nämligen att ta emot och behandla sjuka människor - när de behöver vård! Inte bara när Mats Erikssons moderata kassa tillåter det!!!

måndag 29 oktober 2012

Fråga doktorn i tv2

Jag blir lika förvånad varje gång jag hör "husläkaren" Gunilla Hasselgren på tv 2, framhålla vårdcentralernas läkares kompetens. 


Det Gunilla verkar sakna kunskap om, är att det skiljer ljusår mellan Sveriges alla olika konstellationer vårdcentralers kompetenser. Den läkare (vårdcentral) som sätter patienten (kunden) i centrum, framför ekonomin, har mycket bra resultat vad antalet friska kunder gäller. Den läkare (vårdcentral) som sätter ekonomin före kunden, ger inte kunden en ärlig chans att ens överleva.

På den senare vårdcentralen med "specialister inom allmänmedicin", tas färre prover till tyckandets favör!
På den senare vårdcentralen med "specialister inom allmänmedicin", skickas färre kunder till de specialisterna, för en andra bedömning!
På den senare vårdcentralen med "specialister inom allmänmedicin", skickas kunden hem med Tulo och magnecyl!

Den stackars kund som har oturen att bli behandlad av en "specialist inom allmänmedicin", får senare besöka en riktig specialist. Då akut!
Troligen blir det då större medicinska behandlingar. Kanske då även kirurgiska ingrepp.

Min erfarenhet av och tillit till, vårdcentralers läkare i allmänhet och "specialister inom allmänmedicin" i synnerhet, är inte mycket att yvas över. Jag hoppas att en dag få skriva om motsatsen till påståendena!

måndag 22 oktober 2012

Landstinget Hallands käpphästar

Vi läser dagligen om hur sjukvården experimenterar med resurserna. Resursexperimenterande kostar enorma skattepengar årligen.


I Halland flyttar man om bland avdelningar och personal så det står härliga till. Urologiavdelningen flyttar tex till öron-näs-halsavdelningen och neurologen flyttar till ortopeden, osv.... Avdelningarna flyttar fram och tillbaka så många gånger, att personalen knappt vet var man ska gå på morgonen. 

Politikerna vet ej vad som är vad. Inte konstigt att man tvingas köpa två urologirobotar. En robot till urologen Halmstad och en robot till urologen i Varberg. Tyvärr är det för få urologer som är utbildade på dessa apparater. Apparaterna står därför i skamvrån under stora tider av arbetsveckorna.

För några år sedan flyttades all avancerad urologi till Halmstad och en chef anställdes. Hans fru, som också är en duktig läkare, fick jobb på sjukhusets ögonavdelning. 
Varbergspolitikerna blev förbaskade och begåvade Varberg med en urologiklinik. Patientunderlaget på urologen i Halmstad blev för litet. Specialisten och hans fru flyttade då tillbaka till Linköping.

En annan specialitet som också har dragits i långbänk är ortopedin. Varberg har under lång tid ansetts bra på denna specialitet. 
Halmstad har under lika lång tid legat långt efter vad gäller teknik och skicklighet. Förslaget var att flytta all ortopedi till Varberg, vilket varit logiskt. Tyvärr blev politikerna i Halmstad gramse över ett eventuellt beslut, varvid den sämre ortopedin fick stanna kvar i Halmstad.

Mitt första råd till Mats Eriksson och CO, är att grundligt ser över sjukvården i Region Halland!
Mitt andra råd till Mats Eriksson och CO, är att reducera antalet klåfingriga politiska nämnder! 

De flesta "ståuppolitiker" saknar relevant kunskap om sjukvård och friskvård. Många skattepengar skulle sparas in till en bättre och mer effektiv vård om nämnderna reducerades - dramatiskt.

lördag 20 oktober 2012

Ditt bästa är din läkares ledstjärna

Idag hindras en läkare från att "prickas" för försumlighet eller annat. Märkligt gjort av en regerings som värnar privatiseringens stjärna.


"Din läkare står på din sida och värnar om att alltid tillgodose dina patienträttigheter. Du har rätt till god vård, utförlig information och att själv bestämma om du accepterar den föreslagna behandlingen. Det är viktigt att du känner trygghet i sjukvården.

Patienträttigheterna är din läkares mål och vägledning. De ger dig friheter och rättigheter. Någon gång kan föreskrifter och resurser begränsa möjligheterna, men läkaren har ändå ständigt ditt bästa i åtanke.".


Jag hoppas och tror att det fungerar så i flertalet av sjukhusfunktionerna. Naturligtvis finns det avarter, eftersom det handlar om kontakter mellan människor. Naturligtvis har den klåfingriga regeringen tagit bort en del av läkarnas ansvar. Idag hindras en läkare från att "prickas" för försumlighet eller annat. Märkligt gjort av en regerings som värnar privatiseringens stjärna. Det är väl något som vi "patienter" får leva med - så länge vi får leva och vara friska. Kanske att regeringen strax redigerar bort fler av omodigheter ur samhällets arsenal av ojämlikheter, som läkarnas ofrihet.


Dina Patienträttigheter antagna av Sveriges läkarförbund 1995

måndag 15 oktober 2012

Om nyttan av beröring

Kathy ansåg sig inte kunna förklara beröringens egenskaper på ett vetenskapligt sätt, med ansåg ändå att beröring var en viktig del av människans livskvalitet och varande.


Jag tittade på kunskapskanalen en kväll där professorn Kathy Sykes försökte förklara Zonterapins och beröringens påverkan på människa och människokroppen.
Kathy var med om olika kroppskontakter såsom zonterapi och en seans där en grupp gick samman bara för att kela med varandra, men på ett ”icke sexuellt” sätt.
Man gjorde PET-mätningar på en kvinna under ”hot” om ”elstötar”, vid olika tillfällen. Hon visade då upp ”stor rädsla”. Så lät man en främmande hand hålla kvinnans han och vips försvann en del av rädslan. Så lät man kvinnas man hålla hennes hand varvid hon blev mycket lugn, trots hoten om ”elstötar”.
Kathy berättade också om när hennes far dog. Strax innan han dog, sträckte han fram sin hand till Kathy och dog nästan omedelbart därefter, med ett nöjt ansiktsdrag.
Kathy ansåg sig inte kunna förklara beröringens egenskaper på ett vetenskapligt sätt, med ansåg ändå att beröring var en viktig del av människans livskvalitet och varande.

lördag 22 september 2012

Så blir din hjärna bättre

Hjärnan behöver lust och utmaning, menar Ekman. Det kan till och med vara så att våra tankar föds i synapserna och att de är vårt medvetandes vagga.


"Välkommen till hjärnåldern. Det är vad många forskare tror om framtiden. Forskningen går raskt framåt och nya områden länkas nu ihop med neurovetenskapen. På sikt kan det förändra synen på oss själva – kanske hela samhället. Och din hjärna kan bli bättre med åren.

Idag vet vi att nya hjärnceller bildas även hos äldre och att kontakten emellan dem, synapserna, är viktiga att hålla igång. För att göra det är det bland annat viktigt att ha kul. Det kan kännas tryggt att gå i invanda banor – men hjärnan behöver lust och utmaning, menar Ekman. Det kan till och med vara så att våra tankar föds i synapserna och att de är vårt medvetandes vagga.".

Läs hela artikeln här >>>

måndag 17 september 2012

Droppen som fick bägaren att rinna över

För något år sedan vägde jag över 90 kilo! "Kompisar" sade att det gick fortare att hoppa över mig, än att gå runt mig. Det var egentligen inte fel på min vikt, jag vara bar för kort för min vikt.


Det var droppen som fick bägaren att rinna över! Jag började reducera vikt genom minskat matintag och något mer rörelse.

För att komma igång och för att se snabbt resultat, började jag med soppor från Cambridge. Jag blev då av med ca 6 kilo i ett naffs. Jag låg sedan stadigt på ca 85 kilo, under en längre tid.

Nästa steg var en ytterligare decimering av övervikten. Jag fick nys om "Rigshospitalets diet". Troligen har dieten inget med Rigshospitalet i Köpenhamn att göra, men metoden är mycket effektiv. Metoden bygger troligen på "stenåldersmetoden".

Idag ligger min vikt på runt 78 kilo. Det är en mer behaglig vikt än de tidigare över 90 kilona. Men än är jag inte nöjd, så därför använder jag Rigshospitalets diet till viss del. Den fungerar som sagt alldeles utmärkt. 

Nästa steg i viktdecimeringen är nu påbörjat och redovisas så småningom.

söndag 2 september 2012

Äldres munhälsa – en tickande bomb

Det är vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det framgår i en unik enkät från Sveriges Tandläkarförbund till 1 945 pensionärer om hur de ser på sin munhälsa.


Nu varnar tandläkare, pensionärsorganisationer och forskare för att situationen på kort tid kan försämras om ingenting görs. Vi får alltfler äldre i befolkningen. Det är hög tid att regering, landsting och kommuner agerar.

I larmrapporter från forskare och munhälsoexperter varnas för konsekvenserna av dagens brister i omsorgen om äldres mun och tänder. Uppsökande och nödvändig tandvård kommer t ex in alldeles för sent.

Många äldre skulle behöva ökat stöd flera år tidigare för att undvika att munhälsan kraftigt försämras. Äldre har idag fram till pensioneringen ofta en lika god munhälsa som när de var yngre, men när allmänhälsan försämras kommer de stora bekymren med mun och tänder.

Utan förebyggande insatser kan antalet äldre med munhälsoproblem snabbt bli det dubbla. Med ökade samhällskostnader som följd.

Det är vanligt att äldre har problem med mun och tänder.

måndag 27 augusti 2012

Konsultutredningar kväver region Halland

Vad var det jag sade? Det uttrycket kan jag använda mig idag. 


Hallands sjukhus blöder oerhört mycket pengar, medan politikerna blundar. Troligen tillsättes utredningar tills man (Mats Eriksson) får de svar som önskas. Det är kanske inte så konstigt egentligen, då flertalet politiker som sitter i kommunerna, också sitter i regionen, eller tvärtom!

onsdag 25 juli 2012

Döda poeters sällskap

Döda poeters sällskap regisserades av Peter Weir och fick en oväntad Oscar för bästa manuskript. I Sverige väckte filmen stor uppmärksamhet och ledde till en kulturpolitisk debatt om det frihetliga budskapet i filmen.


Filmen visade på farorna med att människor med sina åsikter och sitt beteende avviker för mycket från majoritetens åsikter (sociala normer).

Jag tänker naturligtvis på Region Hallands politikers tänk om och kring O-ringen i Halmstad. Mats Eriksson är inte berömd för att vara poet och här har han tappat greppet fullständigt! Det är ytterst besvärande för oss fritt tänkande i Halmstad.

måndag 25 juni 2012

Det som diagnostiseras väl, kan kureras väl.

Det som diagnostiseras väl, kan kureras väl. Låt erfarna läkare göra en första bedömning av den sjuke. 


Köerna i svensk sjukvård är oacceptabla. För att beta av köerna måste landstingen använda sig av all kapacitet.
Socialstyrelsens rapporter visar tydligt, att den dåliga tillgängligheten i sjukvården inte är ett resursproblem.

Mitt förslag är att man gör som bland andra Danmark och Spanien! Där tar en erfaren läkare emot den sjuke och gör en första bedömning. Han skickar den sjuke till relevant undersökning, eller om möjligt skickar hem den sjuke. Man sparar då mycket tid, både för den sjuke och vården. Det blir då samtidigt en samhällsbesparing.

I Sverige får man först berätta sin historia för en läkarsekreterare. Sedan blir det undersköterskans tur att lyssna. Efter någon timme har turen kommit till en sköterska. Har du tur denna dag, och du överlever, får du så småningom träffa en AT-läkare. Det gäller då bara på akutsjukhus.

Besöker du en vårdcentral, gäller helt andra regler och lagar. Där får du ynnesten att möta en Specialist Inom Allmänmedicin. En så kallad SIL. Där och då, gäller Tulo och Panodil.

Akut- och vårdcentraler ägnar särskild omsorg åt "äldre" människor. Denna kategori människor (pensionärer) får extra väntetid - gratis. Oftast över 8 timmar. Tror det kallas prioriteringsiver.

Cernitol vid godartad prostataförstoring

Vad används Cernitol för? Vid vilken/vilka åkommor används Cernitol?


Traditionellt använt vid vattenkastningsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, t.ex. täta urinträngningar och nattliga urinträngningar. Används sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.

Cernitol enligt läkemedelsverket
(http://www.lakemedelsverket.se/SPC_PIL/Pdf/natpil/Cernitol.pdf)

söndag 24 juni 2012

HSAN sågar patientsäkerhetsutredningen

När många andra remissinstanser berömmer utredningen för att vara grundlig och välskriven uttrycker HSAN sin besvikelse. 


"På en sida räknar HSAN upp de utredningsförslag som nämnden tillstyrker. Därefter kommer kritiken. Mot att disciplinansvaret föreslås avskaffas, mot att Socialstyrelsens beslut inte kommer att bli möjliga att överklaga, mot att utredningarna kommer att vara belagda med sekretess, mot att hela patientsäkerhetsutredningen saknar patientperspektiv. Men Aud Sjökvist förnekar att det skulle vara ett försvarstal för HSAN.".

Läs mer här

Viagra en valfråga

Barbro Westerholm (Fp) skrev för något år sedan en artikel om att Viagra borde bli en valfråga. Naturligtvis håller jag med denna kloka kvinna i uttalandet.


Jag träffar på många äldre som blivit behandlade för bland annat prostatacancer. Några har blivit av med sin prostata, medan andra har blivit behandlade med mer eller mindre effektiva behandlingsformer. Gemensamt för många av de drabbade är att de har blivit impotenta, eller näst intill.

En annan sjukdom som kan påverka potensen negativt är diabetes. Diabetes påverkar blodkärlen som försörjer penis med blod. Då kan man behöva potenshöjande medel, för att öka blodgenomströmningen och då påverka potensen positivt. Naturligtvis finns det fler sjukdomar som kan påverka potensen och därmed livskvaliteten negativt, men jag tar bara upp dessa två vanligaste här.

Sexuell förmåga – livskvalitet, borde vara en rättighet i ett modernt land, som Sverige. Impotens ses som en paria av många politiker i Sverige. Det är skamligt. På grund av det och höga priser, köper män Viagra och liknande preparat på svarta marknaden. Kanske man då bara köper sockerpiller, till en avsevärd kostnad.

Därför bör regeringen påverkas, så att sjukvården genom kontrollerade former (recept), subventionerar potensmedel till behövande män. Potenshöjande medel borde vara en rättighet för sjuka, i ett modernt samhälle. "Viagra" - borde bli en valfråga år 2014.


Kan man köpa äkta manlighet på nätet?

Jämförelse mellan några vanliga potenshöjande medel, för män.

tisdag 19 juni 2012

Be om ett PSA nästa gång

2500 män dör i Sverige varje år av prostatacancer! Rådet man ger till alla män är – be om ett PSA-prov när ni är hos läkare nästa gång.


Kunskapskanalen visade för en tid sedan ett program om prostatacancer. Programmet var producerat av Utbildningsradion (UR).
Det handlade om olika situationer, där människor (män) som drabbats av prostatacancer berättar om tiden från ”beskedet” till tillfrisknandet och olika behandlingsformer. Alternativet utan behandling finns också, naturligtvis.
All prostatacancer (benign prostatacancer) är ju inte aggressiv, utan den går att leva länge med. Troligen dör man inte av prostatacancern i de fallen, utan av andra åkommor.
Det finns nu ganska många föreningar på Internet för människor som har drabbats av prostatacancer, att diskutera med andra som har eller har haft denna cancerform. Your are not alone (Yana.org, Yananow.net) är ett par av dessa.
Då ca 2500 män dör i Sverige varje år av prostatacancer, är rådet man ger till alla män – be om ett PSA-prov när ni är hos läkare nästa gång.

Kanske prostatacancer kan bli en valfråga 2014?

måndag 18 juni 2012

Dina rättigheter i vården

Du har rätt att få information om ditt hälsotillstånd och om vilka metoder för undersökning, vård och behandling som finns att tillgå.


Som patient har du inflytande över den vård och behandling du tar emot. Hälso- och sjukvården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med dig. Vissa rättigheter du har som patient är reglerade i lag. Andra styrs av särskilda bestämmelser från exempelvis Socialstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), syftar till att alla människor i Sverige ska få en god och säker vård på lika villkor.

- Det är viktigt att du som patient eller närstående känner till vilka regler som gäller.

- Du avgör själv om du vill ha vård eller inte. Du kan avbryta en pågående behandling eller säga nej till undersökningar eller mediciner som du inte vill ta.

- Läkaren, sjuksköterskan, sjukgymnasten med flera är skyldiga att förklara varför de anser att en viss behandling är nödvändig och vilka följderna blir av utebliven behandling.

- Du har möjlighet att komma med egna förslag. Hälso- och sjukvårdpersonalen ska vara lyhörd för dina önskemål och respektera dina och dina närståendes åsikter och erfarenheter.

- Du har rätt att få information om ditt hälsotillstånd och om vilka metoder för undersökning, vård och behandling som finns att tillgå.

Läs mer ur Vårdguiden, Stockholms läns landsting

tisdag 8 maj 2012

Sveriges bästa sjukvård

Sveriges sjukvård ligger i framkant medicinskt i den industriella delen av världen, medan administrationen fortfarande ligger i bakkant. 


I det "moderna Sverige" blir du mottagen av en läkarsekreterare och får rabbla upp din historia, betala och sätta dig i ett väntrum. 
Något senare får du berätta samma historia för en undersköterska. Någon timme senare kommer en sjuksköterskeelev och du får dra samma historia för tredje gången. 

"Slutligen"? kommer en sjuksköterska dragande med en röd pärm under armen. Hon ska genom att slå i pärmen, ställa diagnos, på dig. Samma historia berättas för fjärde gången. 
Har du nu riktig tur denna dag och är riktigt allvarligt sju, får du träffa en AT-läkare. Är denne AT-läkare på väg att bli en riktig läkare, och du inte är död vid det här laget, men har huvudet i en plastpåse, får du troligen träffa en RIKTIG läkare. Det har nu bara gått 10 timmar. Hurra hurra hurra!

Den svenska sjukvården skulle kunna effektiviseras oerhört mycket, om den erfarne läkaren gör den första bedömningen av den sjuke. Socialstyrelsens rapporter visar tydligt att den dåliga tillgängligheten i sjukvården inte är ett resursproblem. 
I bland annat Danmark, Frankrike och Spanien, tar en erfaren läkare hand om den sjuke direkt. Det skulle bli en stor samhällsekonomisk besparing i Sverige. För det som diagnostiseras väl, kan kureras väl.

Frågan är bara, vem som vågar ta det första steget? En politiker? Troligen inte.

måndag 7 maj 2012

Specialist inom allmänmedicin

Jag uppskattar att en till två läkare inom Stockholms läns landsting varje år blir specialister trots att de är klart olämpliga, säger Helena Schildt Tossman.


Nyblivna allmänläkare som direkt fälls av HSAN eller fuskar med tjänstgöringstiden och blir specialister trots att de inte gjort hela sin ST. Nu kräver Svensk förening för allmänmedicin, Sfam, att kryphålen för blivande specialister täpps till.
Det är i ett brev till Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm som Sfam slår larm om att personer utan full kompetens lyckas få ut specialistbevis i allmänmedicin.

En man i min bekantskapskrets gick ett år med kateter ur vilken det kom blodig urin. När måttet var rågat, och jag ställde allt på sin spets, kom mannen äntligen till en riktig SPECIALIST
Den riktige specialisten kunde bara konstatera att mannen hade en långt gången cancer i urinblåsan. Två veckor senare dog mannen av urinförgiftning.

Därför ifrågasätter jag epitetet Specialist inom allmänmedicin. Det är märkligt och tecken på stor osäkerhet, när man är så titelkär att man måste lägga till SPECIALIST till sin profession. Ingen av människa född människa kan vara SPECIALIST inom ett så vitt begrepp som - allmänmedicin. Kan vi kunder verkligen lita på dessa "specialister"?

söndag 6 maj 2012

Själmord i Sverige 2010

Sveriges alliansregering har råd att satsa mer pengar på prevention, när det gäller självmord bland ungdomar.


Jag läser ofta statistik över olika företeelser i Sverige och världen. När jag tittar på självmord i Sverige, syns en nedgång bland människor från 25 år och uppåt. 
Tyvärr är statistiken tråkig läsning när det gäller ungdomar från 15 - 24 år. Där är frekvensen näst intill oförändrad.
Jag anser att alliansregeringen skall satsa mer pengar på prevention, när det gäller självmord bland ungdomar. Sverige har råd med det.

Ungdomar är vår framtid!

Förskräckande 314 stycken dog 2011

Vi kan läsa i braskande rubriker att trafikdöden ökar igen – 314 dog under 2011. Förskräckligt???


Som jämförelse:

- Varje år avlider 4000 patienter, beroende på vårdrelaterade skador på sjukhus.

- Varje år dör 2500 män av prostatacancer. Troligen eftersom de har diagnostiserats allt för sent.

- Varje år dör 1500 kvinnor i bröstcancer. Troligen beroende på sen diagnos, eller att läkare missat tumörerna vid bildgranskning.

- Varje år begår ungefär 1500 personer självmord i Sverige. Många av dessa är unga människor. Några av dem ropar på hjälp, men ropet når ut för sent.

"Förskräckande" 314 stycken dog i trafiken år 2011, medan endast tio tusen (10 000) dör av sjukvårdens minskade resurser. Relevans?

Alliansens mål om 20 000 poliser i Sverige nåddes under sommaren 2010. Få av de 17 000 anmälda vardagsbrotten klarades upp 2011.

Kontentan av detta resonemang, är att regeringen satsar ohyggligt mycket mer pengar på att ta fast fartsyndare, än rädda människor i vardagen.

söndag 22 april 2012

Sveriges Korrumperade Legoknektar - SKL

SKL - Sveriges Korrumperade Legoknektar, är fullständigt onödigt. 


Det som en massa stockholmare springer omkring och fjantar om, borde ha gjorts av de tjänstemän och tjänstekvinnor som är tillsatta av kommuners och landstings skattebetalare, för att göra det. 
Skattebetalare betalar först lathundar på kommuners och landstings kontor. Sedan betalar kommuner och landsting "medlemsavgifter till SKL. Märkligt.

Skattebetalare underhåller 455 stockholmare, med varierande löner, upp till flera miljoner i månaden. Vad gör då dessa välbetalda kufar? Jo man sitter bland annat och leker företagare i sina skapade bolag.

Om SKL
Våra företag
Kansliorganisation
Forbundsavgift - 2012
En politisk organisation
Styrelser och beredningar
Medlemsundersokning - 2011

måndag 9 april 2012

Reinfeldts sjukvård sparar livet ur Sverige

Jag funderar över funktionen hos "våra" politikers sjukhus. 


Teve visar hur en läkarkandidat tafatt undersöker ett litet sjukt barn. Naturligtvis kan hon ej ställa någon diagnos, med den kunskap hon besitter. Läkarkandidaten berättar att hon nu ska leta upp en kollega att konferera med. Tidsekonomisk förlust!

På några sjukhus är det så vist ordnat, att en sjuksköterska undersöker den sjuke. Sjuksköterskan börjar då med att leta diagnoser i en pärm. Om sjuksköterskan råkar ha en bra dag mentalt, får den plågade sjuke efter timmar av väntan, träffa en för uppgiften utbildad läkare.
Tidsekonomisk förlust!

Mitt förslag är att man gör som i Danmark och Spanien. Där tar en erfaren läkare emot den sjuke och ställer en diagnos direkt. Läkaren "ser" om den sjuke behöver behandling, eller kan gå hem. Det vore en fantastisk tidsbesparing och en politiskt väl försvarbar ekonomisk investering för den sjuke och sjukvården.
Tidsekonomisk - VINST