tisdag 8 maj 2012

Sveriges bästa sjukvård

Sveriges sjukvård ligger i framkant medicinskt i den industriella delen av världen, medan administrationen fortfarande ligger i bakkant. 


I det "moderna Sverige" blir du mottagen av en läkarsekreterare och får rabbla upp din historia, betala och sätta dig i ett väntrum. 
Något senare får du berätta samma historia för en undersköterska. Någon timme senare kommer en sjuksköterskeelev och du får dra samma historia för tredje gången. 

"Slutligen"? kommer en sjuksköterska dragande med en röd pärm under armen. Hon ska genom att slå i pärmen, ställa diagnos, på dig. Samma historia berättas för fjärde gången. 
Har du nu riktig tur denna dag och är riktigt allvarligt sju, får du träffa en AT-läkare. Är denne AT-läkare på väg att bli en riktig läkare, och du inte är död vid det här laget, men har huvudet i en plastpåse, får du troligen träffa en RIKTIG läkare. Det har nu bara gått 10 timmar. Hurra hurra hurra!

Den svenska sjukvården skulle kunna effektiviseras oerhört mycket, om den erfarne läkaren gör den första bedömningen av den sjuke. Socialstyrelsens rapporter visar tydligt att den dåliga tillgängligheten i sjukvården inte är ett resursproblem. 
I bland annat Danmark, Frankrike och Spanien, tar en erfaren läkare hand om den sjuke direkt. Det skulle bli en stor samhällsekonomisk besparing i Sverige. För det som diagnostiseras väl, kan kureras väl.

Frågan är bara, vem som vågar ta det första steget? En politiker? Troligen inte.

måndag 7 maj 2012

Specialist inom allmänmedicin

Jag uppskattar att en till två läkare inom Stockholms läns landsting varje år blir specialister trots att de är klart olämpliga, säger Helena Schildt Tossman.


Nyblivna allmänläkare som direkt fälls av HSAN eller fuskar med tjänstgöringstiden och blir specialister trots att de inte gjort hela sin ST. Nu kräver Svensk förening för allmänmedicin, Sfam, att kryphålen för blivande specialister täpps till.
Det är i ett brev till Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm som Sfam slår larm om att personer utan full kompetens lyckas få ut specialistbevis i allmänmedicin.

En man i min bekantskapskrets gick ett år med kateter ur vilken det kom blodig urin. När måttet var rågat, och jag ställde allt på sin spets, kom mannen äntligen till en riktig SPECIALIST
Den riktige specialisten kunde bara konstatera att mannen hade en långt gången cancer i urinblåsan. Två veckor senare dog mannen av urinförgiftning.

Därför ifrågasätter jag epitetet Specialist inom allmänmedicin. Det är märkligt och tecken på stor osäkerhet, när man är så titelkär att man måste lägga till SPECIALIST till sin profession. Ingen av människa född människa kan vara SPECIALIST inom ett så vitt begrepp som - allmänmedicin. Kan vi kunder verkligen lita på dessa "specialister"?

söndag 6 maj 2012

Själmord i Sverige 2010

Sveriges alliansregering har råd att satsa mer pengar på prevention, när det gäller självmord bland ungdomar.


Jag läser ofta statistik över olika företeelser i Sverige och världen. När jag tittar på självmord i Sverige, syns en nedgång bland människor från 25 år och uppåt. 
Tyvärr är statistiken tråkig läsning när det gäller ungdomar från 15 - 24 år. Där är frekvensen näst intill oförändrad.
Jag anser att alliansregeringen skall satsa mer pengar på prevention, när det gäller självmord bland ungdomar. Sverige har råd med det.

Ungdomar är vår framtid!

Förskräckande 314 stycken dog 2011

Vi kan läsa i braskande rubriker att trafikdöden ökar igen – 314 dog under 2011. Förskräckligt???


Som jämförelse:

- Varje år avlider 4000 patienter, beroende på vårdrelaterade skador på sjukhus.

- Varje år dör 2500 män av prostatacancer. Troligen eftersom de har diagnostiserats allt för sent.

- Varje år dör 1500 kvinnor i bröstcancer. Troligen beroende på sen diagnos, eller att läkare missat tumörerna vid bildgranskning.

- Varje år begår ungefär 1500 personer självmord i Sverige. Många av dessa är unga människor. Några av dem ropar på hjälp, men ropet når ut för sent.

"Förskräckande" 314 stycken dog i trafiken år 2011, medan endast tio tusen (10 000) dör av sjukvårdens minskade resurser. Relevans?

Alliansens mål om 20 000 poliser i Sverige nåddes under sommaren 2010. Få av de 17 000 anmälda vardagsbrotten klarades upp 2011.

Kontentan av detta resonemang, är att regeringen satsar ohyggligt mycket mer pengar på att ta fast fartsyndare, än rädda människor i vardagen.