söndag 6 maj 2012

Själmord i Sverige 2010

Sveriges alliansregering har råd att satsa mer pengar på prevention, när det gäller självmord bland ungdomar.


Jag läser ofta statistik över olika företeelser i Sverige och världen. När jag tittar på självmord i Sverige, syns en nedgång bland människor från 25 år och uppåt. 
Tyvärr är statistiken tråkig läsning när det gäller ungdomar från 15 - 24 år. Där är frekvensen näst intill oförändrad.
Jag anser att alliansregeringen skall satsa mer pengar på prevention, när det gäller självmord bland ungdomar. Sverige har råd med det.

Ungdomar är vår framtid!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar