måndag 25 juni 2012

Det som diagnostiseras väl, kan kureras väl.

Det som diagnostiseras väl, kan kureras väl. Låt erfarna läkare göra en första bedömning av den sjuke. 


Köerna i svensk sjukvård är oacceptabla. För att beta av köerna måste landstingen använda sig av all kapacitet.
Socialstyrelsens rapporter visar tydligt, att den dåliga tillgängligheten i sjukvården inte är ett resursproblem.

Mitt förslag är att man gör som bland andra Danmark och Spanien! Där tar en erfaren läkare emot den sjuke och gör en första bedömning. Han skickar den sjuke till relevant undersökning, eller om möjligt skickar hem den sjuke. Man sparar då mycket tid, både för den sjuke och vården. Det blir då samtidigt en samhällsbesparing.

I Sverige får man först berätta sin historia för en läkarsekreterare. Sedan blir det undersköterskans tur att lyssna. Efter någon timme har turen kommit till en sköterska. Har du tur denna dag, och du överlever, får du så småningom träffa en AT-läkare. Det gäller då bara på akutsjukhus.

Besöker du en vårdcentral, gäller helt andra regler och lagar. Där får du ynnesten att möta en Specialist Inom Allmänmedicin. En så kallad SIL. Där och då, gäller Tulo och Panodil.

Akut- och vårdcentraler ägnar särskild omsorg åt "äldre" människor. Denna kategori människor (pensionärer) får extra väntetid - gratis. Oftast över 8 timmar. Tror det kallas prioriteringsiver.

Cernitol vid godartad prostataförstoring

Vad används Cernitol för? Vid vilken/vilka åkommor används Cernitol?


Traditionellt använt vid vattenkastningsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, t.ex. täta urinträngningar och nattliga urinträngningar. Används sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.

Cernitol enligt läkemedelsverket
(http://www.lakemedelsverket.se/SPC_PIL/Pdf/natpil/Cernitol.pdf)

söndag 24 juni 2012

HSAN sågar patientsäkerhetsutredningen

När många andra remissinstanser berömmer utredningen för att vara grundlig och välskriven uttrycker HSAN sin besvikelse. 


"På en sida räknar HSAN upp de utredningsförslag som nämnden tillstyrker. Därefter kommer kritiken. Mot att disciplinansvaret föreslås avskaffas, mot att Socialstyrelsens beslut inte kommer att bli möjliga att överklaga, mot att utredningarna kommer att vara belagda med sekretess, mot att hela patientsäkerhetsutredningen saknar patientperspektiv. Men Aud Sjökvist förnekar att det skulle vara ett försvarstal för HSAN.".

Läs mer här

Viagra en valfråga

Barbro Westerholm (Fp) skrev för något år sedan en artikel om att Viagra borde bli en valfråga. Naturligtvis håller jag med denna kloka kvinna i uttalandet.


Jag träffar på många äldre som blivit behandlade för bland annat prostatacancer. Några har blivit av med sin prostata, medan andra har blivit behandlade med mer eller mindre effektiva behandlingsformer. Gemensamt för många av de drabbade är att de har blivit impotenta, eller näst intill.

En annan sjukdom som kan påverka potensen negativt är diabetes. Diabetes påverkar blodkärlen som försörjer penis med blod. Då kan man behöva potenshöjande medel, för att öka blodgenomströmningen och då påverka potensen positivt. Naturligtvis finns det fler sjukdomar som kan påverka potensen och därmed livskvaliteten negativt, men jag tar bara upp dessa två vanligaste här.

Sexuell förmåga – livskvalitet, borde vara en rättighet i ett modernt land, som Sverige. Impotens ses som en paria av många politiker i Sverige. Det är skamligt. På grund av det och höga priser, köper män Viagra och liknande preparat på svarta marknaden. Kanske man då bara köper sockerpiller, till en avsevärd kostnad.

Därför bör regeringen påverkas, så att sjukvården genom kontrollerade former (recept), subventionerar potensmedel till behövande män. Potenshöjande medel borde vara en rättighet för sjuka, i ett modernt samhälle. "Viagra" - borde bli en valfråga år 2014.


Kan man köpa äkta manlighet på nätet?

Jämförelse mellan några vanliga potenshöjande medel, för män.

tisdag 19 juni 2012

Be om ett PSA nästa gång

2500 män dör i Sverige varje år av prostatacancer! Rådet man ger till alla män är – be om ett PSA-prov när ni är hos läkare nästa gång.


Kunskapskanalen visade för en tid sedan ett program om prostatacancer. Programmet var producerat av Utbildningsradion (UR).
Det handlade om olika situationer, där människor (män) som drabbats av prostatacancer berättar om tiden från ”beskedet” till tillfrisknandet och olika behandlingsformer. Alternativet utan behandling finns också, naturligtvis.
All prostatacancer (benign prostatacancer) är ju inte aggressiv, utan den går att leva länge med. Troligen dör man inte av prostatacancern i de fallen, utan av andra åkommor.
Det finns nu ganska många föreningar på Internet för människor som har drabbats av prostatacancer, att diskutera med andra som har eller har haft denna cancerform. Your are not alone (Yana.org, Yananow.net) är ett par av dessa.
Då ca 2500 män dör i Sverige varje år av prostatacancer, är rådet man ger till alla män – be om ett PSA-prov när ni är hos läkare nästa gång.

Kanske prostatacancer kan bli en valfråga 2014?

måndag 18 juni 2012

Dina rättigheter i vården

Du har rätt att få information om ditt hälsotillstånd och om vilka metoder för undersökning, vård och behandling som finns att tillgå.


Som patient har du inflytande över den vård och behandling du tar emot. Hälso- och sjukvården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med dig. Vissa rättigheter du har som patient är reglerade i lag. Andra styrs av särskilda bestämmelser från exempelvis Socialstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), syftar till att alla människor i Sverige ska få en god och säker vård på lika villkor.

- Det är viktigt att du som patient eller närstående känner till vilka regler som gäller.

- Du avgör själv om du vill ha vård eller inte. Du kan avbryta en pågående behandling eller säga nej till undersökningar eller mediciner som du inte vill ta.

- Läkaren, sjuksköterskan, sjukgymnasten med flera är skyldiga att förklara varför de anser att en viss behandling är nödvändig och vilka följderna blir av utebliven behandling.

- Du har möjlighet att komma med egna förslag. Hälso- och sjukvårdpersonalen ska vara lyhörd för dina önskemål och respektera dina och dina närståendes åsikter och erfarenheter.

- Du har rätt att få information om ditt hälsotillstånd och om vilka metoder för undersökning, vård och behandling som finns att tillgå.

Läs mer ur Vårdguiden, Stockholms läns landsting