måndag 25 juni 2012

Det som diagnostiseras väl, kan kureras väl.

Det som diagnostiseras väl, kan kureras väl. Låt erfarna läkare göra en första bedömning av den sjuke. 


Köerna i svensk sjukvård är oacceptabla. För att beta av köerna måste landstingen använda sig av all kapacitet.
Socialstyrelsens rapporter visar tydligt, att den dåliga tillgängligheten i sjukvården inte är ett resursproblem.

Mitt förslag är att man gör som bland andra Danmark och Spanien! Där tar en erfaren läkare emot den sjuke och gör en första bedömning. Han skickar den sjuke till relevant undersökning, eller om möjligt skickar hem den sjuke. Man sparar då mycket tid, både för den sjuke och vården. Det blir då samtidigt en samhällsbesparing.

I Sverige får man först berätta sin historia för en läkarsekreterare. Sedan blir det undersköterskans tur att lyssna. Efter någon timme har turen kommit till en sköterska. Har du tur denna dag, och du överlever, får du så småningom träffa en AT-läkare. Det gäller då bara på akutsjukhus.

Besöker du en vårdcentral, gäller helt andra regler och lagar. Där får du ynnesten att möta en Specialist Inom Allmänmedicin. En så kallad SIL. Där och då, gäller Tulo och Panodil.

Akut- och vårdcentraler ägnar särskild omsorg åt "äldre" människor. Denna kategori människor (pensionärer) får extra väntetid - gratis. Oftast över 8 timmar. Tror det kallas prioriteringsiver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar