måndag 18 juni 2012

Dina rättigheter i vården

Du har rätt att få information om ditt hälsotillstånd och om vilka metoder för undersökning, vård och behandling som finns att tillgå.


Som patient har du inflytande över den vård och behandling du tar emot. Hälso- och sjukvården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med dig. Vissa rättigheter du har som patient är reglerade i lag. Andra styrs av särskilda bestämmelser från exempelvis Socialstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), syftar till att alla människor i Sverige ska få en god och säker vård på lika villkor.

- Det är viktigt att du som patient eller närstående känner till vilka regler som gäller.

- Du avgör själv om du vill ha vård eller inte. Du kan avbryta en pågående behandling eller säga nej till undersökningar eller mediciner som du inte vill ta.

- Läkaren, sjuksköterskan, sjukgymnasten med flera är skyldiga att förklara varför de anser att en viss behandling är nödvändig och vilka följderna blir av utebliven behandling.

- Du har möjlighet att komma med egna förslag. Hälso- och sjukvårdpersonalen ska vara lyhörd för dina önskemål och respektera dina och dina närståendes åsikter och erfarenheter.

- Du har rätt att få information om ditt hälsotillstånd och om vilka metoder för undersökning, vård och behandling som finns att tillgå.

Läs mer ur Vårdguiden, Stockholms läns landsting

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar