söndag 24 juni 2012

HSAN sågar patientsäkerhetsutredningen

När många andra remissinstanser berömmer utredningen för att vara grundlig och välskriven uttrycker HSAN sin besvikelse. 


"På en sida räknar HSAN upp de utredningsförslag som nämnden tillstyrker. Därefter kommer kritiken. Mot att disciplinansvaret föreslås avskaffas, mot att Socialstyrelsens beslut inte kommer att bli möjliga att överklaga, mot att utredningarna kommer att vara belagda med sekretess, mot att hela patientsäkerhetsutredningen saknar patientperspektiv. Men Aud Sjökvist förnekar att det skulle vara ett försvarstal för HSAN.".

Läs mer här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar