lördag 20 oktober 2012

Ditt bästa är din läkares ledstjärna

Idag hindras en läkare från att "prickas" för försumlighet eller annat. Märkligt gjort av en regerings som värnar privatiseringens stjärna.


"Din läkare står på din sida och värnar om att alltid tillgodose dina patienträttigheter. Du har rätt till god vård, utförlig information och att själv bestämma om du accepterar den föreslagna behandlingen. Det är viktigt att du känner trygghet i sjukvården.

Patienträttigheterna är din läkares mål och vägledning. De ger dig friheter och rättigheter. Någon gång kan föreskrifter och resurser begränsa möjligheterna, men läkaren har ändå ständigt ditt bästa i åtanke.".


Jag hoppas och tror att det fungerar så i flertalet av sjukhusfunktionerna. Naturligtvis finns det avarter, eftersom det handlar om kontakter mellan människor. Naturligtvis har den klåfingriga regeringen tagit bort en del av läkarnas ansvar. Idag hindras en läkare från att "prickas" för försumlighet eller annat. Märkligt gjort av en regerings som värnar privatiseringens stjärna. Det är väl något som vi "patienter" får leva med - så länge vi får leva och vara friska. Kanske att regeringen strax redigerar bort fler av omodigheter ur samhällets arsenal av ojämlikheter, som läkarnas ofrihet.


Dina Patienträttigheter antagna av Sveriges läkarförbund 1995

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar