fredag 30 november 2012

Jag förstår ingenting längre

Media berättar om vaccinationen vid senaste befarade pandemin. Det berättas att Socialstyrelsen inte har någon kontroll över hur många som blev vaccinerade!? Varken barn eller vuxna.


Soc sticker ändå ut hakan och säger följande "Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.".

SKL:s sjukvårdsdelegation, föreslår i politisk enighet, SKL:s styrelse att i morgon besluta om en rekommendation till landstingen att erbjuda gratis pandemivaccinering.

Dagens Medicin säger följande "Rädslan för Guillain-Barrés syndrom vid massvaccineringen mot svininfluensa var obefogad. Det pekar en av de första utvärderingarna på.

Vi lever faktiskt i det 21a århundradet. Människan har varit runt och på månen. Vi har besökt världens djupaste hav. Vi har grävt i sanden på Mars. Vi har transplanterat organ sedan 50-tiotalet, men vi har ingen kontroll över hur många som blir vaccinerade vid en befarad pandemi? Förstår ni? Jag gör det inte!

En sak kan vi i alla falla vara säkra på - vi är inte säkra på någonting!

Avodart ut ur högkostnadsskyddet

Naturligtvis, anser jag att TLF självklart och omedelbart, åter skall lägga in Avodart under högkostnadsskyddade preparat!


Jag har vid tillfällen skrivit och berättat om Avodart som ett utmärk medel mot förstorad prostata. Fördelen med Avodart jämfört med liknande mediciner, är att Avodart EJ är erektionssänkande. 
Flertalet andra och billigare medel sänker erektionen och därmed livskvaliteten hos användare. Finasterid är ett sådant billigare och erektionssänkande medel. Det medlet bör därför undvikas.

Tandvårds och läkemedelsförmånsverket: "Avodart som används vid godartad prostataförstoring ingår inte i högkostnadsskyddet från och med den 15 oktober 2010. Läkemedlet har ett för högt pris.

"Tandvårds och förmånsverket" leker med äldre människors liv. Det är i högsta grad oestetiskt. Moderaterna med sin annars generösa börs, har råd att subventionera detta alldeles utmärkta preparat. Tyvärr har ej fattiga seniorer det. 

Naturligtvis, anser jag att TLF självklart och omedelbart, åter skall lägga in Avodart under högkostnadsskyddade preparat! Ni borde skämmas, ni gamla mossiga moderater!

måndag 26 november 2012

Kathy Sykes - en helt fantastisk kvinna

Kathy Sykes är en kvinna som sticker ut, på en mycket positivt sätt.


Jag har träffat på många fantastiska människor på Internet och Kathy Sykes sticker verkligen ut. Jag har följt hennes arbeten för friskheten och sundheten genom hennes teveprogram. Naturligtvis kan man inte annat är bli hänförd av beundran för denna timida person. Till de större fördelarna med Kathy Sykes, är att hon svarar på - mina mail. Tack för det Kathy. Kathy Sykes, du är min favoritprofessor!

Kathy på Google

Kathys Universitet

Kathy på Wikipedia

lördag 10 november 2012

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk bör du ringa 1177 för att få instruktioner. 


Det kallas för hjälp till självhjälp, eller kanske bara självhjälp. Bäst att ha en anhörig i närheten då.

 Lindströms sidor - http://www.bonton.se

fredag 9 november 2012

Sjukhusköerna dödar

Naturligtvis följer jag mycket av det som sker i debatterna. Naturligtvis måste jag då lägga in denna talande bild av dagens "de nya moderaternas" sjukvård.


Vårdcentralerna måste betala för sjukhusens tjänster, därför dör många människor på grund av antalet prover selekteras och reduceras å det grövsta.
Naturligtvis är det ett urbota vansinnigt system, men det är helt i "de nya (gamla) moderaternas" tankar. Att tjäna privata pengar - på skattebetalarnas bekostnad.

torsdag 8 november 2012

Hälsofarligt på sjukhus

Jag förundras ej över att Göran Magyar, chefläkare på Hallands sjukhus har så liten kunskap om den verksamhet inom vilken han verkar!!


Jag skrev ett inlägg på Hallandspostens insändarsida för något år sedan om MRSA. Nu har en kund uppmärksammat - samma sak: "Är ni sjuk? Tänk er för? Kanyler sticks in utan att stället först torkas med sprit.".

Svaret från "Chefsläkaren" i Halland är följande: "Vi kan försäkra dig om att vi driver ett ständigt arbete för korrekt handhygien."!? 

Jag kan då försäkra Göran Magyar, chefläkare Hallands sjukhus, att han inte kan garantera någonting! Anledningen är det "enade" kaos som grasserar inom "Hallands sjukhus", beroende på tre saker.

1. Personalen på sjukhusen saknar varje form av identitet, på grund av alla omorganisationer.
2. Ledningen (politikerna) talar med delad tunga. Man säger en sak på sjukhusen, medan man beslutar en helt annan sak när man sitter på sina beslutsstolar (Mats Erikssons partipiska M).
3. Ingen i ledningen, inte ens Mats Eriksson (M) vet om sin politiska roll - Att verka som väljarnas utvalde representant!

Jag förundras därför knappast över att Göran Magyar, chefläkare på Hallands sjukhus har så liten kunskap om den verksamhet inom vilken han verkar!!

Han säger: 
"Som patient kanske man inte alltid har möjlighet att uppmärksamma alla åtgärder personalen vidtar.".
Mitt svar är: 
När jag är inneliggande och vaken, har jag all tid i världen att se vad som sker runt min säng.

Vidare säger han: 
"Du kan också bidra till detta viktiga arbete genom att nästa gång fråga vårdpersonalen: när spritade du händerna senast?".
Mitt svar är:  
Jag undrar om en äldre "patient" (tålig) vågar fråga en sjuksköterska - om hon har spritat händerna. Jag har (naturligtvis) gjort det vid några tillfällen och fått otrevliga svar!

Slutligen säger han: 
"Också patienternas handhygien är viktig i en sådan känslig miljö som sjukvårdens. Använd du också gärna handsprit när du besöker sjukvården.".
Mitt svar är: 
Om jag som "patient" ligger till sängs, eller oturligt nog skulle hamna på en operationssal eller på en intensivvårdsavdelning, har jag ringa, eller ingen möjlighet att kunna påverka min situation. Än mindre att sprita mina händer.

Jag undrar under vilka kriterier man (Mats Eriksson) väljer alla sina "Chefläkare"? Vi har haft ett antal sådana under en ganska kort period. Alla har lämnat sina poster med dunder och brak. Troligen beroende på att ledarkompetensen saknas. 

Mest troligt är nog ändå att ledningen (Mats Eriksson) saknar den opolitiska kunskap och kompetens som behövs för att leda en slik organisation, som sjukvården är. Nämligen att ta emot och behandla sjuka människor - när de behöver vård! Inte bara när Mats Erikssons moderata kassa tillåter det!!!