torsdag 8 november 2012

Hälsofarligt på sjukhus

Jag förundras ej över att Göran Magyar, chefläkare på Hallands sjukhus har så liten kunskap om den verksamhet inom vilken han verkar!!


Jag skrev ett inlägg på Hallandspostens insändarsida för något år sedan om MRSA. Nu har en kund uppmärksammat - samma sak: "Är ni sjuk? Tänk er för? Kanyler sticks in utan att stället först torkas med sprit.".

Svaret från "Chefsläkaren" i Halland är följande: "Vi kan försäkra dig om att vi driver ett ständigt arbete för korrekt handhygien."!? 

Jag kan då försäkra Göran Magyar, chefläkare Hallands sjukhus, att han inte kan garantera någonting! Anledningen är det "enade" kaos som grasserar inom "Hallands sjukhus", beroende på tre saker.

1. Personalen på sjukhusen saknar varje form av identitet, på grund av alla omorganisationer.
2. Ledningen (politikerna) talar med delad tunga. Man säger en sak på sjukhusen, medan man beslutar en helt annan sak när man sitter på sina beslutsstolar (Mats Erikssons partipiska M).
3. Ingen i ledningen, inte ens Mats Eriksson (M) vet om sin politiska roll - Att verka som väljarnas utvalde representant!

Jag förundras därför knappast över att Göran Magyar, chefläkare på Hallands sjukhus har så liten kunskap om den verksamhet inom vilken han verkar!!

Han säger: 
"Som patient kanske man inte alltid har möjlighet att uppmärksamma alla åtgärder personalen vidtar.".
Mitt svar är: 
När jag är inneliggande och vaken, har jag all tid i världen att se vad som sker runt min säng.

Vidare säger han: 
"Du kan också bidra till detta viktiga arbete genom att nästa gång fråga vårdpersonalen: när spritade du händerna senast?".
Mitt svar är:  
Jag undrar om en äldre "patient" (tålig) vågar fråga en sjuksköterska - om hon har spritat händerna. Jag har (naturligtvis) gjort det vid några tillfällen och fått otrevliga svar!

Slutligen säger han: 
"Också patienternas handhygien är viktig i en sådan känslig miljö som sjukvårdens. Använd du också gärna handsprit när du besöker sjukvården.".
Mitt svar är: 
Om jag som "patient" ligger till sängs, eller oturligt nog skulle hamna på en operationssal eller på en intensivvårdsavdelning, har jag ringa, eller ingen möjlighet att kunna påverka min situation. Än mindre att sprita mina händer.

Jag undrar under vilka kriterier man (Mats Eriksson) väljer alla sina "Chefläkare"? Vi har haft ett antal sådana under en ganska kort period. Alla har lämnat sina poster med dunder och brak. Troligen beroende på att ledarkompetensen saknas. 

Mest troligt är nog ändå att ledningen (Mats Eriksson) saknar den opolitiska kunskap och kompetens som behövs för att leda en slik organisation, som sjukvården är. Nämligen att ta emot och behandla sjuka människor - när de behöver vård! Inte bara när Mats Erikssons moderata kassa tillåter det!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar