fredag 30 november 2012

Jag förstår ingenting längre

Media berättar om vaccinationen vid senaste befarade pandemin. Det berättas att Socialstyrelsen inte har någon kontroll över hur många som blev vaccinerade!? Varken barn eller vuxna.


Soc sticker ändå ut hakan och säger följande "Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.".

SKL:s sjukvårdsdelegation, föreslår i politisk enighet, SKL:s styrelse att i morgon besluta om en rekommendation till landstingen att erbjuda gratis pandemivaccinering.

Dagens Medicin säger följande "Rädslan för Guillain-Barrés syndrom vid massvaccineringen mot svininfluensa var obefogad. Det pekar en av de första utvärderingarna på.

Vi lever faktiskt i det 21a århundradet. Människan har varit runt och på månen. Vi har besökt världens djupaste hav. Vi har grävt i sanden på Mars. Vi har transplanterat organ sedan 50-tiotalet, men vi har ingen kontroll över hur många som blir vaccinerade vid en befarad pandemi? Förstår ni? Jag gör det inte!

En sak kan vi i alla falla vara säkra på - vi är inte säkra på någonting!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar