torsdag 27 december 2012

Mättat fett är inte farligt, nu är det bevisat

Det pågår en intensiv debatt om fett, och då framför allt mättat fett, är farligt eller ofarligt.


Livsmedelsverkat hävdar sen länge att mättat fett är farligt och ligger bakom många sjukdomar. Livsmedelsverket hävdar att det finns tusentals undersökningar som bevisar detta. Därför rekommenderar de att man äter en lågfett-diet och undviker mättat fett. Dessa rekommendationer gäller även små barn som ska undvika fett i mat och dryck.
Livsmedelsverkets rekommendation påstås av många vara felaktig och skadlig. Det har under flera år hävdats att den inte bygger på vetenskaplig grund. Tidskriften Dagens Medicin har publicerat en artikel där ett antal vederhäftiga forskare har granskat de studier som ligger till grund för uppfattningen att mättat fett är skadligt. Livsmedelsverket har själva valt ut 72 studier som de anser bevisar att en kost med mättat fett är farlig.
Forskarna som granskat dessa 72 studier kom fram till att endast två kunde stödja livsmedelsverkets rekommendationer. 3 studier visade tvärtom att mättat fett är hälsosamt. 11 studier handlade inte över huvud taget om mättat fett. Övriga ger inget stöd till Livsmedelsverkets kostrekommendationer.

Läs hela artikeln

Överdriven oro för fett och kolesterol.

Läs gärna på Livsportalens sidor.

För medicin- och livsmedelsindustrin och handlar det om fantastiskt mycket pengar!? Inkomsterna för dessa skulle minska katastrofalt om verkligheten och sanningen besannas bland oss vanliga invånare.

söndag 16 december 2012

Ett glas vin dagligen sänker kolesterolet

Inom försöksgruppen lottades vinmängderna ut. En grupp fick bli nykterister. En grupp kvinnor fick dricka ett glas vin per dag och männen drack två glas vin dagligen i tre månader.


När studien var över testades försökspersonernas kolesterolvärden och levervärden och resultaten var överraskande, även för forskningsledaren. Vindrickarna visade sig nämligen ha hela 15 procent lägre nivåer av det skadliga kolesterolet i blodet än de i den nyktra gruppen.

Trots alkoholintaget hade vindrickarnas levervärden inte försämrats.

torsdag 13 december 2012

Region Halland sparar en miljon, men förlorar två

En nedläggning av arbets- och miljömedicinen innebär en besparing för just sjukhusen på drygt en miljon, men leder till en kostnadsökning för Region Halland – och skattebetalarna – på uppåt 1,9 miljoner kronor.


Uträkningen är gjord inom sjukhusförvaltningen och bygger på att Region Halland, vid en nedläggning av sin egen verksamhet, tvingas abonnera tjänster från regionsjukhusen i Skåne och Västra Götaland.

– Västra Götaland begär drygt 18 kronor per invånare i länet och Skåne drygt 20 kronor. I dag driver vi själva verksamheten för 14,04 kronor per innevånare och år, säger Jerker Persson, verksamhetsområdeschef för akut- och medicinklinikerna i Halland, under vilket arbets- och miljömedicin sorterar, förlagd till medicinkliniken i Halmstad.

I förra veckan beslöt (de tre) driftsnämnderna för Hallands sjukhus (ett gemensamt), som en sparåtgärd, att nästa år lägga ned arbets- och miljömedicinen som drivs i stort sett med en läkare ensamt. Det skulle reducera kostnaderna för sjukhuset, eller i varje fall för det aktuella verksamhetsområdet, med en miljon kronor under 2013. Den kloke lär av andras misstag, dåren av sina egna.".

Välj själva hur ni funderar kring Mats Eriksson och Co's beslut. Jag är övertygad om att förlusten skulle reduceras betydligt genom att också reducera de tre allsmäktiga driftsnämnderna - till endast en.
Där Mats Eriksson, har du en svår mission. Jag stöder dig, trots allt och trots din moderata plattform, om du lyckas med denna reduktion, eller snarare stora besparing. Lycka till med det Mats.

 Läs hela artikeln här >>>

onsdag 5 december 2012

Det som diagnostiseras väl, kan kureras väl

Det som diagnostiseras väl, kan kureras väl. Det är ett talesätt som borde användas i svensk sjukvård. Låt erfarna läkare göra den första bedömningen av den sjuke. 


Socialstyrelsens rapporter visar tydligt att den dåliga tillgängligheten i sjukvården inte är ett resursproblem. 
I bland annat Danmark, Frankrike och Spanien, tar erfarna läkare hand om den sjuke direkt. Den sjuke får då en omedelbar diagnos och kan antingen läggas in för behandling, utan fördröjning. Eller så skickas hem med medicin. Det blir då en god samhällsekonomisk besparing.

tisdag 4 december 2012

Därför vägrar jag bli organdonator

Jag såg ett program på TV2 som handlade om en kvinna som skadats svårt i en trafikolycka. Kvinnan hade svåra skallskador, blev opererad och låg i respirator.


Hennes hjärnaktivitet blev undersökt med jämna mellanrum. Vi något tillfälle kom en kvinnlig läkare och samlade anhöriga för en pratstund om sin patients prognos. Direkt börjar den kvinnliga läkaren prata om organdonation. När de anhöriga frågade om deras anhöriga verkligen var död, blev läkarens svar plötsligt svävande.

När så "läkarvetenskapen" skulle bevisa att kvinna var död, avbröts all behandling och respiratorn stängdes av. Kvinna började då andas själv och uppvisade synbarliga livstecken. Efter några få dagar var kvinnan i vaket tillstånd. Idag är kvinna så gott som fullt återställd.


Naturligtvis är detta beslut av sjukhuset fullständigt galet, då människor som är motståndare till donation nu får vatten på sina kvarnar. Det vore bättre att sjukhuset redovisade de förbättringar man gör för att förbättra säkerheten för patienterna. Framförallt Aarhus Universitetshospital bör redovisa förbättringar i sina rutiner. 

Tror det finns flera sjukhus i Sverige som lider av samma problem som Aarhus. Man skulle kunna tro att den utpekade läkaren i Aarhus hade någon form av vinning av en donation/transplantation. 

Därför vägrar jag bli organdonator, tills sjukhusens patientsäkerhet blir bättre, än nu.