torsdag 13 december 2012

Region Halland sparar en miljon, men förlorar två

En nedläggning av arbets- och miljömedicinen innebär en besparing för just sjukhusen på drygt en miljon, men leder till en kostnadsökning för Region Halland – och skattebetalarna – på uppåt 1,9 miljoner kronor.


Uträkningen är gjord inom sjukhusförvaltningen och bygger på att Region Halland, vid en nedläggning av sin egen verksamhet, tvingas abonnera tjänster från regionsjukhusen i Skåne och Västra Götaland.

– Västra Götaland begär drygt 18 kronor per invånare i länet och Skåne drygt 20 kronor. I dag driver vi själva verksamheten för 14,04 kronor per innevånare och år, säger Jerker Persson, verksamhetsområdeschef för akut- och medicinklinikerna i Halland, under vilket arbets- och miljömedicin sorterar, förlagd till medicinkliniken i Halmstad.

I förra veckan beslöt (de tre) driftsnämnderna för Hallands sjukhus (ett gemensamt), som en sparåtgärd, att nästa år lägga ned arbets- och miljömedicinen som drivs i stort sett med en läkare ensamt. Det skulle reducera kostnaderna för sjukhuset, eller i varje fall för det aktuella verksamhetsområdet, med en miljon kronor under 2013. Den kloke lär av andras misstag, dåren av sina egna.".

Välj själva hur ni funderar kring Mats Eriksson och Co's beslut. Jag är övertygad om att förlusten skulle reduceras betydligt genom att också reducera de tre allsmäktiga driftsnämnderna - till endast en.
Där Mats Eriksson, har du en svår mission. Jag stöder dig, trots allt och trots din moderata plattform, om du lyckas med denna reduktion, eller snarare stora besparing. Lycka till med det Mats.

 Läs hela artikeln här >>>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar