söndag 20 januari 2013

Är du brödberoende

Läs om hur vetet gör dig fet och skada din hälsa!

"Visste du att två brödskivor höjer ditt blodsocker mer än två matskedar socker! Denna nya bok Brödberoende (Optimal förlag, 2012) är en viktig bok i den svenska kostdebatten. 
Den förklarar varför spannmålsprodukter i allmänhet och vete i synnerhet är negativa för hälsan, sett ur ett brett hälsoperspektiv. Författaren och läkaren William Davis skriver underhållande och pedagogiskt för en allmän publik, och det är även vetenskapliga referenser till varje påstående.".

Läs om hur vetet gör dig fet och skada din hälsa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar