lördag 5 januari 2013

Politikers svärd dödar sjuka?

Det är skrämmande när samhällets politiker skär ner på vården och ger så dåliga "order", att sjuka dör.


"Internutredningen pekar även på andra brister som berör rutiner, utbildning och kommunikation.

Ansvarsfördelningen mellan jourläkarna i Halmstad var otydlig, anhöriga till patienten nåddes inte, Halmstads rutiner för ambulanstransporter var inte desamma som Varbergs, intensivvårdspersonalen i Varberg kom inte åt patientens uppgifter i Halmstad via det elektroniska journalsystemet VAS och viktig information journalfördes inte och förmedlades inte på annat sätt mellan sjukhusen.".

Det är skrämmande när samhällets politiker skär ner på vården och ger så dåliga "order", att sjuka dör. Naturligtvis är det politikers brist på grundläggande sjukvårdsutbildning och lek med sitt ekonomiska svärd, som dödar många sjuka människor i onödan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar