tisdag 30 april 2013

Äldres munhälsa – en tickande bomb

Många äldre skulle behöva ökat stöd flera år tidigare för att undvika att munhälsan kraftigt försämras.

Det är vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det framgår i en unik enkät från Sveriges Tandläkarförbund till 1 945 pensionärer om hur de ser på sin munhälsa.

Nu varnar tandläkare, pensionärsorganisationer och forskare för att situationen på kort tid kan försämras om ingenting görs. Vi får alltfler äldre i befolkningen. Det är hög tid att regering, landsting och kommuner agerar.

I larmrapporter från forskare och munhälsoexperter varnas för konsekvenserna av dagens brister i omsorgen om äldres mun och tänder. Uppsökande och nödvändig tandvård kommer t ex in alldeles för sent.

Många äldre skulle behöva ökat stöd flera år tidigare för att undvika att munhälsan kraftigt försämras. Äldre har idag fram till pensioneringen ofta en lika god munhälsa som när de var yngre, men när allmänhälsan försämras kommer de stora bekymren med mun och tänder.

Utan förebyggande insatser kan antalet äldre med munhälsoproblem snabbt bli det dubbla. Med ökade samhällskostnader som följd.

måndag 29 april 2013

Biträde åt bödeln

Jag försöker förstå det politikerskapade namnet ”Brukare” och finner följande information.

”Brukare är en bebyggelsebenämning som genom tiderna haft olika innebörd. Från 1600-talet kom termen att beteckna även en mindre jordbrukslägenhet, oftast belägen på enskild mark, vars nyttjanderätt upplåtits åt en brukare som gjorde dagsverken eller annan tjänst åt markägaren. Under 1800-talets slut och 1900-talets början ersattes dagsverksskyldigheten med penningarrende i många fall, och större torp blev ofta arrendegårdar.”.  Se NE.

Dagens irrelevanta användning av ordet, tyder som vanligt – på politikers brist på kunskap! Jag undrar över vilka dagsverken som dagens ”brukare” kan tänkas utföra, från sin säng, rullstol, respirator och annat? Jag undrar även över vilket brukarinflytande dagens ”brukare” har?

”Brukarinflytande, sägs vara inflytande över verksamhet för dem som utnyttjar eller brukar kommunens eller landstingets tjänster, t.ex. skolbarnsföräldrar, elever, patienter, hyresgäster, pensionärer och funktionshindrade.”.

Jag liknar dagens ”vårdgivare” med ra’ckare. Lymmelaktiga ”vårdgivare” ger den simplaste form av vård som M-politikerna tillåter, tills att brukaren avlider. Sedan är brukaren endast delvis brukare, eftersom gravvården drar ringa kostnad från M-politikers arvoden och bonusar – per brukare. 

Som information till politiker och "andra" är att motsatsen till brukare anges som Ra´ckare! ”Ra´ckare, busaktig eller lymmelaktig person; förr biträde åt bödel (med uppgiften att bl.a. döda och flå hästar).”. Se NE.

Ordet ra'ckare kan med fördel appliceras på dagens nya moderata politiker, som helst ser att äldre över 65 år snabbast möjligt dör ut. Troligen en besparing, till personer som exporterar pengar till vackra öar. För, den enes död, blir den andres bröd.

onsdag 24 april 2013

Risken för att få MRSA i sjukvården är stor

Sjukas säkerhet måste gå före sjukhusanställdes bekvämlighet! Ställ krav på att bli behandlad - med skyddshandskar.

Jag, förvånas ej över den ökande spridningen av MRSA (Meticillinresistenta Staphylococcus aureus), då provtagningsrutinerna på sjuhus och vårdcentraler är oacceptabelt ”slappa”. Provtagningarna sker oftast utan skyddshandskar!? Provtagerskan tvättar noga området för instick med sprit. När så nålsticket ska ske, pickar provtagerskan på provtagningskärlet med sitt bara finger – alltså utan skyddshandske.

Efter det sticks protagningsnålen direkt in i blodbanan genom det nu kontaminerade området. De stafylokocker labassen hade runt nagelbanden följde sannolikt med nålen in i blodbanan. Det är då ganska troligt att de staffalykocker människan i allmänhet och provtagerskan i synnerhet normalt bär på runt nagelbanden, följer med nålen in i blodbanan.

Vid blodgivning på blodcentraler, arbetar labassen på samma sätt som med blodgivningsförfarandet, alltså utan skyddshandskar. Risken för en allvarlig blodförgiftning är överhängande. Därför borde sjukvården förbättra rutinerna mot bakteriologisk kontaminering. För att förhindra MRSA-smitta.
Särskilt för kunden.

Det är dags för en förändring av rutinerna för provtagning och blodgivning! Sjukas säkerhet måste gå före sjukhusanställdas bekvämlighet!

Sverige behöver äldreombudsmän!

Samhället ska stå starkt och finnas till när man behöver det.


Är man äldre, sjuk, ålderssvag eller av annan anledning behöver vård, hjälp eller omsorg av kommunen, då ska man också få det. Vården och omsorgen av äldre får inte svikta, den måste alltid fungera.

Alltför ofta kommer det larmrapporter om att äldreomsorgen inte fungerar. Varje fall är ett för mycket. Även om det finns system för avvikelsehantering och uppföljningssystem, så är inte det tillräckligt.

Det behövs då en fristående äldreombudsman, som kan hjälpa, följa upp och rätta till misstag! Äldreombudsmannen ska ha en stark, fristående ställning gentemot politiker och personal och vara en neutral instans dit äldre och anhöriga kan vända sig.

Viktiga funktioner för äldreombudsmannen är att vid behov kunna hänvisa till och förmedla kontakter med ansvariga, liksom att dokumentera och följa upp inkomna synpunkter.

Andra viktiga uppgifter för äldreombudsmannen är att etablera kontakter med företrädare och organisationer. Samarbete med länsstyrelsens äldreskyddsombud skulle också bidra till en stärkt god vård och omsorg.

Det finns några ÄO runt om i Sverige redan, men det saknas fortfarande förfärande många.

söndag 14 april 2013

Mobbning

"Mobbning sätter djupa sår, många blir märkta för livet. Nu höjs röster för att skydda de som utsätts för mobbning på jobbet. (Artikel i Kyrkans Tidning Nr 15)

En stark grogrund för mobbning är enligt Arbetsmiljöverket hård konkurrens på arbetsplatsen. Vanligt är att mobbaren och eller chefen, sucsessivt maler ner den mobbades självkänsla.
- Han motarbetade alla förslag jag kom med".

Någon säger: "Chefen utplånade min arbetsglädje"

Någon annan säger: "Jag kände mig fruktansvärt ensam".

"Mobbning är ett starkt ord för många. Kanske förstår inte de som mobbar att det verkligen handlar om mobbning. De kanske till exempel säger att det bara är ett bråk. Men i ett bråk är man liksom mer jämnstarka och ungefär lika taskiga mot varandra.".

Mobbning kan också vara när en i gruppen känner att han/hon, finner sig vara underlägsen på grund av att den mobbade har utvecklats i en snabbare takt än den som mobbar. Det kan även gälla chefen och verkar vara en vanlig orsak till att chefen mobbar en anställd. Han/hon känner sig underlägsen den anställde.

Du kan läsa mer här >>>

och här >>>

och här >>>

och här >>>

och här >>>