onsdag 24 april 2013

Sverige behöver äldreombudsmän!

Samhället ska stå starkt och finnas till när man behöver det.


Är man äldre, sjuk, ålderssvag eller av annan anledning behöver vård, hjälp eller omsorg av kommunen, då ska man också få det. Vården och omsorgen av äldre får inte svikta, den måste alltid fungera.

Alltför ofta kommer det larmrapporter om att äldreomsorgen inte fungerar. Varje fall är ett för mycket. Även om det finns system för avvikelsehantering och uppföljningssystem, så är inte det tillräckligt.

Det behövs då en fristående äldreombudsman, som kan hjälpa, följa upp och rätta till misstag! Äldreombudsmannen ska ha en stark, fristående ställning gentemot politiker och personal och vara en neutral instans dit äldre och anhöriga kan vända sig.

Viktiga funktioner för äldreombudsmannen är att vid behov kunna hänvisa till och förmedla kontakter med ansvariga, liksom att dokumentera och följa upp inkomna synpunkter.

Andra viktiga uppgifter för äldreombudsmannen är att etablera kontakter med företrädare och organisationer. Samarbete med länsstyrelsens äldreskyddsombud skulle också bidra till en stärkt god vård och omsorg.

Det finns några ÄO runt om i Sverige redan, men det saknas fortfarande förfärande många.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar