onsdag 22 maj 2013

Dialysbehandling - Hemodialys

Dialys är en behandling som man får ta till när njurarna helt eller till största delen har slutat att fungera.

Allmänt
Njurarnas huvudsakliga uppgift är att rena blodet från restprodukter och att avlägsna vatten ur kroppen. När man har njursvikt klarar njurarna inte av det, och skadliga ämnen och vatten stannar kvar i kroppen.

En dialysbehandling försöker ersätta njurarnas uppgift att rena blodet på restprodukter och avlägsna vatten. Det finns två former av dialys, påsdialys och bloddialys. Om man har bloddialys filtreras och renas blodet genom ett filter med hjälp av en speciell dialysmaskin.

Man kan ha sin behandling på en dialysmottagning eller utföra den själv i sitt hem, efter att man har fått utbildning. Hur ofta man har dialysbehandling kan variera mellan två gånger i veckan till varje dag.

De flesta som börjar gå i dialys har bestående njurskador och behöver dialys resten av livet, eller tills de får en njurtransplantation. Ibland kan njursvikten vara tillfällig och man behöver dialys under en kortare tid.

Kortfattad princip för dialysbehandling. Blodet leds från kroppen genom en artär (från hjärtat) till ett filter som renar blodet från slaggprodukter. Sedan leds blodet tillbaka till kroppen genom en ven (till hjärtat).

(Klicka på bilderna så förstoras de)


Principen ovan är något förenklad och innebär att den njursjuke kopplas till en dialysmaskin. Dialysmaskinen är en jättedator som innehåller flera pumpar och massor säkerhetskretsar, vilka ser till så att tryck och flöden skonar kroppen. Klicka och se en animerad film om detta här.

Så här kan det se ut i verkligheten. Bilden visar dialysmaskinen, filtret och hur den behövande är uppkopplad. Under tiden som dialysbehandlingen sker kan "man" äta, "fika", se på Tv, läsa böcker, eller bara vila. Tid för en dialysbehandling är ca fyra timmar.

Läs mer om njursjukdomar och diabetes i den högra spalten, till höger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar