lördag 11 maj 2013

Locket på för kritik av privatiseringar

”Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?” Det heter den omdiskuterade rapport som blev för mycket för privatiseringsivrarna. 

"Men Laura Hartman tar kritiken med ro:
– Jag har varit forskare i 14 år och det är inte första gången någon försöker bortförklara forskningsresultat genom att säga att de inte stämmer. Så är det när man forskar om heta frågor där det finns starka ideologiska och ekonomiska intressen representerade. Som forskare kan man inte ta hänsyn till hur resultaten kommer att tas emot. Jag tycker att boken håller en hög vetenskaplig kvalitet.
Tilläggas kan att alla forskare som medverkar i boken efter kritikstormen har gått ut och ställt sig bakom Laura Hartmans slutsatser.".

Ingen borde förvånas över kritiken, i en allt större "privatiseringsbubbla"? Jag undrar när bubblan brister och "innehållet" rinner ut i sanden?

Bild: Alan Seppa, SNS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar