måndag 24 juni 2013

Obehagliga spår följer i en nära anhörigs bortgång

Jag blev anmodad av Hallandsposten att ta bort inlägget till rubriken här ovan. Tyvärr kan jag inte länka till inlägget på grund av restriktioner. Abonnemang på Hallandsposten fordras för att kunna läsa inläggen.
Naturligtvis är jag ledsen för det, då berättelsen är fantastisk och visar på Region Hallands och Halmstad kommuns styrning av sjukvård och äldrevård, genom "sparsamt" futtig privat verksamhet. 

Ett litet utdrag ur texten här:

"Som anhörig väcks det många tankar och funderingar om både sig själv och den avlidne, men även om betydelsen av ett livs värde och dess relation till sin omvärld. Det är existentiella spörsmål som är tidlösa. Som alla som har hanterat dödsbo vet, ..........

.............förhoppningar, rädslor, känslor, styrkor och tillkortakommanden.
Det krävs så lite för att göra så mycket, både gott och ont.".

SIGNERAT
Csaba Bene Perlenberg
ledare@hallansdposten.se

torsdag 13 juni 2013

Om vårt immunförsvar

En konventionell behandling börjar oftast med febernedsättande medel, t ex magnecyl eller paracetamol.Vidare behandlas den sjuke med sängläge, vila, värme och vätska.Därutöver ges kemoterapi (antibiotika) ev också gammaglobulin och kortison.
Konventionell behandling
Denna behandlingsform ger oftast snabb symtomfrihet och den sjuke blir vanligtvis snabbt återställd och arbetsför. Men behandlingen innebär också en större större risk för att sjukdomen kommer tillbaka och på sikt större risk för komplikationer.

Om giftiga ämnesomsättningsprodukter från mikroorganismerna (bakterier) går ut i blodet och kroppen inte har ett tillräckligt starkt immunförsvar finns risk för t ex njur-, hjärt, och hjärnskador.

Den konventionella behandlingen leder på sikt till nedsatt infektionsförsvar och sämre immunitet (motståndskraft), då den fråntar kroppen möjligheten att själv klara av en infektion och därvid träna immunförsvaret.

Salicylika har visats sprida virus i organismen och vissa antibiotika hämmar granulocyternas (de vita blodkropparnas) rörelseförmåga. Detta innebär att tex magnecyl, intagen för att hämma febern ökar risken för att virus sprider sig.

Den gängse behandlingen vid t ex influensa innebär att influensavirus sprid i kroppen och därmed ökar skadorna. För att slippa obehagen av febern riskerar man en svårare virusinfektion. Ett genom antibiotikabehandling försvagat immunförsvar ökar risken för nya infektioner (MRSA).

Biologisk infektionsbehandling 
Den biologiska medicinen ordinerar vid infektioner först och främst vila, vätska och gärna C-vitamin. Den sjuke skall i första hand tillföras vätska och inte mat. Följande råd ges vid infektioner:

• Vila:
När kroppen är infekterad skall den vila. Kroppens egna resurser och reserver behövs för att klara av sjukdomen så snabbt som möjligt.

• Drick mycket:
Vid infektion och feber är det speciellt viktigt med vätskeförsörjningen. Drick därför mycket. Kroppen brukar själv säga ifrån och vid feber blir man också oftast törstig.

• Ät endast lite:
Ett sätt att underlätta kroppens eget försvar mot infektioner är att minska på kroppens matsmältningsarbete. Vill man äta bör det helst vara lättsmält råkost, sallader, frukt och surmjölk.

• Extra tillskott av C-vitamin:
Vid infektioner har kroppen ett ökat behov av C-vitamin. Tillför därför större mängd än vanligt. Ta gärna "naturligt" C-vitamin ( t ex Acerola) eller ät C-vitaminrika frukter och bär eller safter därav.

• Utnyttja febern:
Febern har viktiga funktioner i infektionsförsvaret, hög feber hämmar vissa bakteriers tillväxt och mobiliserar kroppens immunförsvar. En feber på 38,5-39 grader är nyttig och hälsosam och tåls av de flesta människor.

För unga friska människor och de flesta äldre fungerar den här biologiska infektionsbehandlingen mycket bra. Den ger en långsammare läkning men ger bättre immunitet och minskad risk för återfall, recidiv.

Vid nedsatt immunförsvar förekommer ofta brist på selen, zink och magnesium. Det är mineraler som har betydelse för immunsystemet.

Att observera! Banala infektioner, förkylning, luftrörskatarr e d kan i regel behandlas hemma, men läkare bör kontaktas vid allvarliga infektionssjukdomar med ihållande hög feber och påverkat allmäntillstånd.

Referens, Tallmogårdens väg till hälsa, av dr Karl-Otto Aly.  

måndag 3 juni 2013

Hypotyreos orsakar övervikt och sömnproblem

Jag såg för ett tag sedan, ett intressant program om sköldkörteln (tyroidea) och övervikt. Man visade hur sköldkörteln påverkar ämnesomsättningen, både positivt som negativ. Men det är väl ingen ny kunskap.


En läkare påstod att man kan reglera sin vikt genom hormonbehandlig.
Han grundade sina åsikter på fenomenet att sköldkörteln förändras under människans utvecklingsstadier.
En ung människa har en ”normal” produktion av hormon, medan kraften och förmågan att producera hormon avtar under tidens gång. Därav att äldre har lägre ämnesomsättning med ökande vikt och som följd.Dr Bjørn Solberg skriver bland annat följande: ”T3 och T4 reglerar metabolismen och har stor betydning for omsättningen både av kolhydrater, fett och proteiner
- Tyroidea er viktig for kroppens värmeproduktion
- Mycket hormon i kroppen ger värmekänsla
- Samtidigt med den ökade metaboliske aktiviteten aktiveras också Na-K pumpen i cellmembranerna
- Tyroidea er viktig for normal växt och utveckling, också mental”.


Ju mer jag läser om forskning kring denna så viktiga körtel, ju mer blir jag övertygad om dess viktiga funktion i överviktsprocessen. 

Läkarkåren är överens om att sköldkörtel har med ämnesomsättningen att göra, men man vågar inte ta steget att reglera funktionen med medicinen Liothyronin.


De flesta läkare är överens om att alla människor är olika i kroppens alla olika funktioner och organ. Därför kan de medel och gränsvärden man stakar ut för gällande av olika organs funktion bara vara vägledande.

Många i vår läkarkår använder med stöd av den föråldrade socialstyrelsen, dessa gränsvärden som allmänt rådande gränser. Man måste naturligtvis ta bort alla schabloner, som finns i medicinens skrymslen och vrår och se till individen.

Nyare studier som visar fördelar med T3/Liothyronin 

Har någon ätit Liothyronin? (nedsatt sköldkörtelfunktion)

MariaS sida om sköldkörteln och dess sjukdomar.

Kvinnor nekas behandlingen som gör dem friska

Sköldkörtelsidan - om hypotyreos

Dina mediciner - Liothyronin

Sköldkörtelsjukdomar

lördag 1 juni 2013

Grå starr - katarakt

Grå starr, är en grumling av den normalt helt genomskinliga ögonlinsen orsakat av att linsens celler dör och blir grå. Detta leder till att ljuset mer eller mindre hindras från att nå näthinnan.

Det är en åldersförändring och ses därmed vanligast bland äldre, men det förekommer även på nyfödda och en diagnos är viktigt att fastställa snarast. Om diagnos inte sker innan barnet är 3 månader är framtidsutsikterna små för att barnet ska kunna få en fungerande syn över huvud taget. Symptomen är en långsamt uppträdande synnedsättning samt en ökad ljuskänslighet.

Grå starr åtgärdas enkelt. Man byter lins genom en enkel operation. Operationen utförs på de flesta läns- och regionssjukhus.

Operationen går till så att man inleder med att bedöva ögat genom att droppa en bedövningsvätska i ögat som ska opereras. Man väntar sedan några minuter för att bedövningen ska verka.
När bedövningen har börjat verka, skiljer man övre och nedre ögonlocken åt med en en liten hake. När det är gjort, kan själva operationen påbörjas.

Läkaren gör ett litet snitt i ögats kant och suger ut den gamla grumliga linsen med en liten speciell sug.
Det ser kanske otäckt ut för en åskådare, men det är helt smärtfritt. Det känns alltså absolut ingenting.Denna bild visar på ett enkelt sätt vad som sker. Linsen tas ut genom det lilla snittet i ögat.

När så den gamla linsen är borttagen, ska den nya linsen sättas in. Den nya linsen är av ett genomskinligt plastmaterial, med små fjädrar så att linsen hålls utspänd på rätt sätt.

Så här ser linsen ut förstorad, innan den stoppas in i ögat och ersätter den gamla linsen.

Så här läggs linsen in. Linsen viks samma och läggs i ett rör. Röret förs in genom hålet i ögat och linsen läggs på plats. Röret dras ut och hålet sluts. Operationen är färdig.

Efter inläggningen av linsen, får man ett bandage över ögat. Sedan är man färdig att åka hem.