torsdag 21 november 2013

Avodart ut ur högkostnadsskyddet

Jag har tidigare skrivit om Avodart som det absolut bästa medlet mot förstorad prostata, och gör det gärna igen. För Avodart är så oerhört viktigt för människor som har förstorad men godartad prostatakörtel. Det avgör skillnaden mellan operation och icke operation!

Fördelen med Avodart jämfört med andra liknande mediciner, är att Avodart ej är erektionssänkande. Flertalet andra och billigare medel, har bland annat biverkningen, försämrad erektion och därmed impotens som följd.

TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET säger följande:

"Avodart som används vid godartad prostataförstoring ingår inte i högkostnadsskyddet från och med den 15 oktober 2010. Läkemedlet har ett för högt pris.

Avodart används för att behandla godartad prostataförstoring. 

Godartad prostataförstoring kan leda till att urinstrålen blir svagare och det kan vara svårt att tömma blåsan helt. Urinblåsan måste även tömmas oftare och det kan vara svårt att hålla sig.

Vi beslutar att Avodart inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från och med den 15 oktober 2010.

Avodart kostar 842 kronor för 90 kapslar, och är fritt från biverkningar.

Som jämförelse kostar medlet Finasterid 198 kronor för 100 stycken och 179 kronor för 30 stycken - inklusive alla livsdegenererande biverkningar. Så klart att läkemedelsföretaget subventionerar detta billiga men eländiga "läkemedel", med moderaternas goda minne.

Jag jämför även med Proscar som kostar 345 kronor för 98 stycken dragéer - inklusive alla livsdegenererande biverkningar. Så klart att läkemedelsföretaget även subventionerar detta relativt billiga men eländiga "läkemedel", med moderaternas goda minne.


Intressant ur moderaternas synpunkt, är att företag nu får sälja Viagra och liknande impotenshöjande medel, då Finasterid och Proscar har som biverkning - impotens!

Skammen sköljer över moderaternas illvilliga ekonomiska beslut likt tzunamivågor! Kanske nepotism är inblandat?

onsdag 6 november 2013

Lite om ayurveda

Jag hittade en trevlig hemsida på Facebook om Ayurveda. Här är adressen och här under ett sammandrag från hemsidan.


Ayurveda är en uråldrig kost- och hälsolära från Indien, och har funnits i över 5000 år. Ayurveda är sanskrit, betyder ”kunskap om livet”, och handlar i grund och botten om kostens betydelse för hälsan. Vi är alla olika, vilket också betyder att vi behöver olika saker för att må väl. Allt vi gör i våra dagliga liv påverkar vår hälsa, och kost- och dygnsrutiner spelar stor roll när vi väljer att ta ansvar för vår hälsa och göra en förändring där så krävs.

Vatapersonligheter är konstnärliga och kreativa, alltid på väg, och har ibland svårt att omsätta alla sina idéer i praktiken. Är ständigt i rörelse, spontana och känsliga, och domineras av elementen rymd och luft. I obalans, exempelvis vid kyla och oregelbundenhet får vata lätt problem med tarmarna; trög mage kan vara första tecknet på vata i obalans. Vatapersoner är också benägna att få bland annat sömnproblem, oro och ledvärk, och för att må bra behöver Vata värme, varm mat och dryck, vila, regelbundenhet och rutiner.

Pittapersonligheter är målinriktade och aktiva med en stark matsmältning. Företagsam, glad, trygg och hungrig nästan jämt är typiska pittadrag. Elden är det dominerande elementet, och det är här vi hittar magkatarr, magsår, akne och hett temperament. Vid obalans har pittapersoner svårt att se sin begränsning och kan lätt driva sig in i utbrändhet. För bästa hälsa behöver pittatyper måttlighet, svalka, svalkande mat och dryck, samt avkoppling.

Kaphapersonligheter är lugna, samlade, stabila och medkännande. Eftertänksamhet gör att kaphatyper sällan hastar iväg, tar lång tid på sig att ta ett beslut, men behöver heller inte ångra sig när beslutet väl är taget. Jord och vatten är de dominerande elementen, och i obalans uppvisar kapha bland annat mental tröghet, senfärdighet, morgontrötthet, bihålebesvär och viktökning. Kaphapersoner behöver stimulans, aktivitet, kryddad mat som värmer, samt regelbunden motion för att må väl.

Eftersom jag är en obotlig sökare, får jag söka vidare för att förkovra mig i dessa intressanta termer. Jag återkommer därför i ämnet.