söndag 16 februari 2014

Hur fungerar det inom äldrevården och varför

Jag har nu varit nära Halmstad kommuns hemvård och får en bekymrad rynka mellan ögonen.

En anhörig ligger på korttidsboende i sviter efter en fallskada. Hon (90) har på grund av skadan varit sängliggande under längre tid. Alltså behöver hon nu mycket hjälp och rehabilitering.

Hon ligger på en avdelning med 22 platser där personalen springer som vinthundar för att hinna med henne, men där tiden ej arbetar till personalens favör. 

Jag undrar då varför det är så svårt att sköta avdelningen, med befintlig personal?
Man har inte mutat in några revir, så varför denna brist på tid för henne?

Tyvärr Halmstad kommun, så är verklighetens verklighet - sanningen, att det saknas personal för att återställa hennes arma kropp till "ursprungsskick".

Tyvärr Halmstad kommun, är hon inte ensam om denna från kommunens politiker så torftiga behandling, på ett annars excellent boende.

Min reflektion är att det behövs besök av politiker, vilka behöver se in i verkligheten!
Min reflektion är att politiker behöver ruskas om och se förbi siffror på ett papper!

Detta är ingen den trogne medborgarens klagan, utan bara iakttagelser, vid ett flertal "förbigående okulärbesiktningar". Det är min titt in i verklighetens kalejdoskop.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar