onsdag 23 juli 2014

Det finns bara en Kalles

Kalles Lätt. En lite fettsnålare variant av Kalles Original! Gjord på samma utvalda mildrökta rom.


Läs mer på www.kalles.se. Så klart att den nyfikne läser på en fantastiskt välgjord, klar och pedagogiskt riktig hemsida om ett av Sveriges "flaggskepp".Så knappar jag in mig på den fina hemsidan och förmodas läsa kostriktig information, men blir "aningen" besviken. För överst och under ingredienser står det att läsa: SOCKERSALTAD rom!


Jag läser vidare om företaget och slutar förvånas över SOCKERSALTAD!

Den 1 januari 2014 föddes Orkla Foods Sverige, efter en integration av Abba Seafood, Procordia och Frödinge. Med huvudkontor i Eslöv har vi vår bas i den skånska myllan med grönsaksfälten utanför knuten. Vi tillagar vår mat och dryck i Sverige, med närhet till de svenska råvarorna.

Produkterna är som befarat rika på kolhydrater, där sockersaltad skräller signaler i mina öron och skulle få mig att sluta äta denna "produkt". Vad jag kan förstå borde romen i sig själv vara smakrik och skulle därför inte behöva tillsats av socker och salt. 

Naturligtvis blir jag även nyfiken på Orkla Food och läser historia. Den historia vilken jag är uppfödd med: Lika självklart som det är att ha Kalles Kaviar på mackan, på ägget eller i maten är det att ta med favorittuben på semester!

Så klar att jag kan hålla med om att denna information är tidstypisk. För vad gör jag vid resor och speciellt utlandsresor? Jo packar ner knäckebröd och Kalles kaviar. Lika självklart som kalsonger och strumpor.

Kanske att då detta företag med en historiskt god produkt är lierat med något medicintekniskt företag som säljer medel mot högt blodtryck?

Kanske, det då finns en baktanke här? Ett ökat intag av salt ger ökat blodtryck hos människor. Det ger i förlängnings ökad konsumtion av blodtryckssänkande mediciner.  

En hemul tanke i en vardaglig kropp.

tisdag 22 juli 2014

Specialplatser för äldre ska lösa kris

Äldrevårdscentraler, äldreteam och mellanvårdsplatser. Så vill Folkpartiet i Halland klara vården för äldre.


– Vi kallar det för trestegsraket, säger regionpolitikern Bengt Eliasson. Förslaget applåderas av partiet centralt. 


Långa sjukhusvistelser är av ondo. Risken för infektioner och andra komplikationer ökar. Dessutom är det väldigt dyrt. En plats på en vanlig vårdavdelning kostar 7 500 kronor dygnet. Men det finns glapp i vårdkedjan. Kommunernas hemsjukvård räcker inte till. Då blir personen kvar på sjukhuset och notan går till kommunen. Dessa medicinskt färdigbehandlade patienter är så många att de ständigt tar upp en hel vårdavdelning i Halland.

– Att all eftervård ska ske i hemmen har smugits in. När hemsjukvården inte räcker får anhöriga rycka in. Vi kan inte ha ett samhälle där vården bygger på frivilliga insatser, menar FP-politikern Margareta Bernås i Varberg. Margareta Bernås hade sin mor på ett äldreboende i nio år. Tillsammans med deltagare i en studiecirkel tror hon sig ha hittat en lösning.

– Det behövs en dygnetruntenhet där sjukvård kan bedrivas. Våra korttidsboenden räcker inte till. Denna ska antingen ligga i anslutning till sjukhusen eller hos kommunerna, menar hon. Idén är redan förankrad hos Folkpartiet i Halland och kommer att presenteras i sin helhet inom några veckor.

– När valrörelsen går i gång. Förslaget finns i vårt länsprogram, säger Bengt Eliasson.

FP:s lösning på äldre- krisen består av tre delar:

1. Äldrevårdscentraler i alla kommuner. Först ut är Veddige vårdscentral som startade sin äldremottagning 11 juni.

2. Äldrevårdsteam på akuten. Där ska personal med bred geriatrisk kompetens arbeta.

3. Mellanvårdsplatser. Där kan medicinskt färdig-behandlade patienter (det betyder inte att man är frisk) landa tills kommunen ordnat en vettig vård därhemma.

Det sista påminner om äldre tiders långvårdsavdelningar?

– Nej. Det var fruktansvärda institutioner och vi ska inte tillbaka dit. Detta är en positiv vårdform som skulle spara en massa sjukhusplatser, säger Bengt Eliasson.
Eliasson ser dagens korttidsboenden som lämpliga ställen för mellanvård där Regionen kan förstärka och bidra med personal.
– Vi skulle kunna arbeta med detta tillsammans, säger han. Det låter dyrt?
– Det är dyrare att låta de gamla ligga kvar på sjukhusen men det är ännu dyrare att skicka hem dem för tidigt så att de kommer tillbaka till akuten två veckor senare. Förslaget får gehör hos riksdagsledamoten Barbro Westerholm, partiets talesperson i sjukvård och äldrefrågor.
– Det här är alldeles utmärkt och sparar pengar på lång sikt, säger hon.

Marie Hebelius Svahn
marie.hebelius.svahn@hallandsposten.se

Texten ovan är en e-postad kopia av dagens artikel i Hallandsposten.

Min kommentar: 
Det är val på gång! Då finns det inga ekonomiska begränsningar. Då finns det pengar till det mesta. Då kan även småpartierna som Folkpartiet bjuda på valser. Efter valet då???

måndag 21 juli 2014

Politikers inkompetens dödar ett friskt Sverige

7 miljoner är en droppe i Region Hallands administrativa ocean!


Sverige hade för ganska många år sedan något som kallads för distriktsläkare. Kombinationen distriktsläkare tillsammans med distriktssköterskorna, fungerade mycket bra var jag minns. De hade kompetens för att diagnostisera många olika krämpor. Dessutom var denna kombination inte rädda för att konsultera sjukhusens specialister.


Idag heter de "doktorer" och specialister i allmänmedicin. Skillnaden mellan distriktsläkare och dagens specialister i allmänmedicin, är att dessa "doktorer" och specialister i allmänmedicin tror sig vara specialister, vilket måste anses som århundradets överdrift. Allteftersom specialisternas misstag uppdagas, går patienterna direkt till sjukhusens akutmottagningar. Denna patientström försöker politikerna nu stoppa.

Senaste greppet från politikerna är att höja patientavgifterna för att försöka styra om flödet från akutsjukhus till vårdcentralerna. Från och med nästa år höjs patientavgifterna med 100 kronor. Alltså från 300 till 400 kronor. Vi som fortfarande kan läsa, informerar oss om verkligheten, det verkliga motivet! Politikerna försöker med alla ohemula knep kompensera för en voluminös tjänstemanna- och politikeradministration, men även för en saftig medlemsavgift till SKL.

Som parentes kan nämnas att SKL:s 500 tjänsteandar, exklusive alla politiker, deras bolags anställda, gör vad tjänstemän inom Sveriges alla kommuner och landstings förvaltningar är anställda för att göra och borde utföra. Dessutom sitter kommun- och landstingspolitikerna och kurar uppe i SKL-nästet, med oförsvarligt höga arvoden, utöver de hemliga hemmaarvodena.
Om vi omsätter det stora Sveriges alla prestationer till lilla Region Halland, så kommer Region Halland att tjäna hela 7 miljoner på kuppen. 7 miljoner får anses som en droppe i det regionala administrativa havet.

Naturligtvis måste det till en övergripande förändring inom Svensk sjukvård.
Naturligtvis måste kommuner- och landstings tjänstemän gör vad på dem har ålagts.
Naturligtvis måste Sverige omedelbart avveckla det oekonomiska och "oetiska" SKL.
Naturligtvis måste politikern ta sitt fulla politiska ansvar. Det ansvar de har blivit valda till.
Naturligtvis måste Sverige omvandla en revirhävdande sjukvård till en över alla gränser.
Naturligtvis måste speciella specialiteter läggas på de stora universitetssjukhusen.
Naturligtvis måste småpåvar se sina begränsningar och bara göra det de behärskar.
Naturligtvis måste sjuka människor behandlas av kompetens, ej i experimentsyfte.

Mitt förslag är att all Svensk sjukvård läggs under en gemensam huvudman. Först då får Sverige en jämlik och försvarbar sjukvård över hela landet. Vi ska ha ett fåtal universitetssjukhus med utbildningsplatser. Läkare och sköterskor ska vara färdiga när de kommer ut till småsjukhusen. Det skulle decimera antalet svåra handikapp med långa sjukdagar, men det skulle även decimera antalet onödiga dödsfall. Allt beroende på beslut tagna på grund av kompetensbrist, men även beroende på att okunnig vårdpersonal vägrar att konsultera äldre vårdpersonals kompetens.

Det som diagnostiseras väl, kan kureras väl!

lördag 19 juli 2014

Region Halland är en väl inavlad koloss på lerfötter!

Det är stora brister i den alltför politikertäta organisationen, Region Halland!


Region Hallands problem är inte brist på resurser, utan brist på ledarskap och stora brister i en alltför politikertät organisation. 


Vi får regelbundet ekonomiska rapporter från Region Halland som mer påminner om en berg-och dalbana som på Liseberg. Ena månaden ligger man på tiotals miljoner plus, nästa månad lika mycket back. Varje gång man ligger på minus så skriker våra politiker på mer pengar till regionen. Tur att ingen av dessa politiker eller tjänstemän arbetar i det privata näringslivet, för där hade de inte blivit långlivade med den ekonomi som de presenterar.

Men, vad är egentligen de stora problemen i Region Halland som leder till denna totala ekonomiska förvirring? Problemet är inte brist på resurser, vare sig ekonomiska eller personella.

Det som saknas är organisation och ledarskap.

Det är brist på organisation. Inom regionen finns ett antal av oss skattebetalare avlönade regionråd. Trots att jag bott många år i Halmstad, har jag ingen aning om vilka dess politiker är. Detta tyder på att alla dess regionråd inte behövs utan vi kan här spara skattepengar.

Planerade operationer som ställs in på grund av att en person saknas i operationsteamet tyder på dålig planering och organisation

Den offentliga vården ägnar för lite tid åt patienterna. I stället lägger man mycket tid och resurser på olika projekt, folkhälsoarbete, seminarier och konferenser. Den privata vården fokuserar på patienten.

Inrätta kvartersakuter på våra vårdcentraler och hänvisa patienterna dit istället för att alla skall besöka akutsjukvården på sjukhusen som leder till oacceptabla väntetider.

Det är brist på ledarskap. Sluta att befordra duktig vårdpersonal till att bli dåliga chefer och ledare. Detta är kapitalförstöring av gigantiska mått.

Låt den som utses till chef också vara chef. Politikerna ska endast sätta upp mål och tilldela resurser, (VAD som ska göras). Chefen och personalen beslutar HUR detta ska genomföras. Politikerna ska sluta lägga sig i det dagliga arbetet.

Tillsätt chefer och ledare som vågar vara chef och ledare och som i första hand inte tänker på det kollegiala när man fattar beslut. Chef och ledare måste börja inse vem som är deras uppdragsgivare. 

Detta skulle spara regionen stora summor pengar i stället för att köpa ut misslyckade chefer. 

Veteranen

(Texten ovan är kopierad i sin helhet, medan rubrikerna är bloggarens konstruktion!)

En mycket bra insändare i Hallandsposten om verklighetens Region Halland.
(Du måste vara HP-prenumerant för att kunna läsa insändaren. Sidan 20.)

tisdag 15 juli 2014

Det är livsfarligt att åka ambulans

Region Hallands ambulanser tillåts gå 50'000 mil i trafik innan de tas ur bruk.


När ambulansen skulle transportera den skadade till sjukhus gick inte ambulansen att köra därifrån. 


En annan ambulans fick kallas in från Halmstad till den skadade. Ambulansen nummer ett hade rullat 33'000 mil!

Region Hallands ambulanser tillåts gå 50'000 mil i trafik innan de tas ur bruk. Som jämförelse kan nämnas att polisens bilar tas ur bruk redan efter mellan 20'000 till 25'000 mil.

Så trots att Region Halland höjer skatten, höjer patientavgifterna och gör om i verksamheterna, går det illa ändå. Jag får därför citera Arnold Alois Schwarzenegger: ”jag är inte politiker, jag är mina väljares tjänare!”

måndag 14 juli 2014

Han kan ta på sig tröjan, ni får inte följa med i ambulansen

Vi ligger fortfarande i vårt isoleringsrum och läget är både bättre och sämre.


Vår älskade kämpe Wilgot fick vattkoppor. Redan andra dagen fick jag känslan av att något inte stämde. Hans vattkoppor hade börjat rodna och han var väldigt svag för att bara ha vattkoppor.


2 dagar efter insjuknande så ringde jag vårdguiden då jag kände mig orolig. Sonen kunde inte stå eller sitta, hade otroligt ont och kopporna såg allt sämre ut.

Blev beordrad att åka in till sachsska barnakut av sköterskan jag pratade med. Ambulans var på plats efter 30 minuter.

Ambulanspersonalen började med att klaga på mig som förälder. Bland annat hade jag satt över en kompress på en utav kopporna som börjat vara (satt precis under naveln där blöjan skaver) och sa att man absolut inte skulle ha plåster. Dom klagade även på att jag var för "mesig" som mamma. Ska han stå upp så får du som mamma gå in och säga åt honom att han måste.

Allt jag ville var att göra det skönt för min lilla kille som blev allt svagare och sjukare.

Dom sa att det är ingen ide att åka in för det är ändå ingen som vill ta emot er. SöS säger nej, närakuten säger nej och i såna fall blir det infektionsavdelningen på Huddinge. Han klarar av att sätta på sig tröjan och han svarar på tilltal, han verkar inte alls tagen dom vi ser det. "Vattenkoppor är ingen rolig sjukdom och man mår dåligt av det"

Jaha tänkte jag. Vi stannar hemma då. Vattenkoppor heter det inte tänkte jag för mig själv medan dom gick ut från vår lägenhet.

På kvällen kände jag att något inte stod rätt till. Beslöt mig för att kontakta vårdcentralen dagen därpå.

Packade ner min 4 åring i vagnen då han inte kunde stå eller gå själv. Väl där så tittade doktorn snabbt och sa att detta ser verkligen inte bra ut. Vi ska ta CRP och urinprov.

Vi fick vänta i ett isoleringsrum och strax därpå kom hon tillbaka. "Ni måste till sjukhus. Nu!" CRPn låg jätte högt och enligt henne såg vattkopporna inte alls bra ut. Hon anade blodförgiftning.

En stund senare kom ambulansen och vi åkte till sachsska barnakut på SöS. Vi blev inskrivna med detsamma och där började våra dagar av skrik, panik och gråt.

Antibiotika sattes in intravenöst samma dag som vi kom. Det togs prover och odlingar.

Det visade sig att vår Wilgot har fått en underliggande bakterie i sina vattkoppor. Dom har gått in och skapat stora varbölder under hans hud. Mer än 50% av kopporna har blivit infekterade och bildat stora bölder.

Nu har vi legat här i 5 dagar och läget är fortfarande dåligt. När något väl blir bättre så blir något annat sämre. Idag har vi haft ett stort bakslag igen. Febern har kommit tillbaka och utslagen större.

Vår Wilgot har inte kunnat gå på 6 dagar. Han kan inte ens stödja sig på benen. Nu den senaste dagen har han äntligen kommit upp och kunnat sitta i få korta stunder.

Han har inte fått sova på 1 vecka och vi har tillbringat våra dagar med skrik, panik och brutal smärta. Har aldrig lidit så mycket som förälder förut. Det har gjort fruktansvärt ont att behöva se sitt barn lida så mycket som han gjort och fortfarande gör. Han har nog gråtit mer än vad han inte har gråtit. Igår kom det första leendet på flera dagar.

Dessa dagar har vart bland det värsta jag upplevt. Vad hade hänt om jag hade lyssnat på den utbildade och kunniga ambulanspersonalen? Det vågar jag inte ens tänka på.

Jag hade önskat att det fanns information om vad som är normalt och inte normalt vid vattkoppor.

Jag hade dessutom önskat att ambulanspersonalen var ordentligt utbildad så dom förstod hur allvarligt det var.

Jag hade önskat att jag inte hade behövt bli kränkt som mamma, att dom istället la energi på min son.

Jag hade önskat att min son hade fått följa med ambulansen till sjukhuset redan första gången.

Efter denna händelse ska jag aldrig svika min magkänsla. Jag kommer alltid lyssna på mig själv och tyvärr har jag tappat tilliten till många inom sjukvården. Detta händer allt för ofta tyvärr, något som inte får hända.

Vi ligger fortfarande i vårt isoleringsrum och läget är både bättre och sämre.

Vi väntar på provsvar och nya odlingar. Wilgot har kämpat som en riktig hjälte dessa dagar och jag är så fruktansvärt stolt över att få vara mamma åt denna lilla kille.

Vi håller våra tummar hårt att han blir frisk snart, att vi får komma hem men framför allt att han blir så pass bra att han kan få vara smärtfri.

Vattkoppor kan ta en snabb vändning. Eftersom att det inte fanns någon vidare information så väljer jag att gå ut med detta. Men vill samtidigt säga till alla där ute - våga lita på er magkänsla!

Vill ni läsa ner om detta så finns det på http://endenise.vimedbarn.se

Gilla och dela gärna så informationen når ut till allmänheten!

/Denise

Nyheter 24

Metro

Anmälan

Mina tidigare inlägg i ambulansfrågan:

Inkompetent ambulanspersonal beslutar om liv och död

Appropå ambulanspersonal och SOS-alarm

Det är livsfarligt att åka ambulans

Är du brödberoende

Läs om hur vetet gör dig fet och skadar din hälsa!


"Visste du att två brödskivor höjer ditt blodsocker mer än två matskedar socker! Denna nya bok Brödberoende (Optimal förlag, 2012) är en viktig bok i den svenska kostdebatten. 

Den förklarar varför spannmålsprodukter i allmänhet och vete i synnerhet är negativa för hälsan, sett ur ett brett hälsoperspektiv. Författaren och läkaren William Davis skriver underhållande och pedagogiskt för en allmän publik, och det är även vetenskapliga referenser till varje påstående.".

Läs om hur vetet gör dig fet och skada din hälsa!

söndag 13 juli 2014

Smörets återkomst

För 7 500 år sedan tämjde människan de väldiga, långhorniga uroxarna för att få mjölk, kött, läder och arbetskraft till arbetet på fälten.


"Smör är inte bara gott utan även nyttigt med en rad hälsofrämjande egenskaper – ät gärna dagligen mellan en tesked till en matsked. Det är speciellt bra för barn som växer. Smör är inte bara gott utan även nyttigt! Det är ett fett som våra gener är vana vid eftersom människan har kärnat smör lika länge som vi har haft tamboskap. Det är cirka 7 500 år sedan människan tämjde de väldiga, långhorniga uroxarna för att få mjölk, kött, läder och arbetskraft till arbetet på fälten. Dessa avlades för att ge mer mjölk och blev så småningom våra tama kor.

Smör är inte bara gott utan nyttigt!

torsdag 3 juli 2014

Människor dör som flugor i Hjärtinfarkt

Världsberömd hjärtkirurg talar ut om vad som egentligen orsakar hjärtsjukdom.

Ett utdrag ur Dr Dwight Lundells förklaring till varför människor dör som flugor i Hjärtinfarkt.

"Låt mig upprepa detta. Skadorna och inflammationen i våra blodkärl orsakas av fettsnål kost som har rekommenderas i åratal av den konventionella läkarvården.

Vilka är de främsta orsakerna till kronisk inflammation? Det är helt enkelt ett övermått av enkla, högförädlade kolhydrater (socker, mjöl och alla de produkter som tillverkas av dem) och en hög konsumtion av omega-6 vegetabiliska oljor som soja-, majs- och solrosolja som finns i många förädlade livsmedel.

Föreställ dig att du upprepande gånger gnuggar en styv borste över mjukt skin tills det blir rött och nästan börja blöda. Gör detta flera gånger om dagen varje dag i fem år. Om du står ut med denna behandling skulle du få en blödning, ett svullet infekterat område som blev värre med varje upprepad skada. Detta är ett bra sätt att ge en bild av den inflammatoriska processen som kan pågå i din kropp just nu.".

Läs hela reportaget här >>> (Både på svenska och engelska)

onsdag 2 juli 2014

Att vara kaxigt påläst vid läkarbesök

Läkaren erkände öppet att mycket inom vården handlar om tro snarare än vetenskap.

"Med tanke på min synnerligen allvarliga hjärtsjukdom sedan 1999 och att jag då tog avstånd från både all medicinering och även tackade nej till en bypassoperation, och istället satsade på hälsokost (framförallt åkte alla snabba kolhydrater och margarinet ut) och med måttlig men regelbunden motion som att cykla till jobbet varje dag så har jag nog varit betraktad som en ovanligt ”kaxig” person av sjukvården. Sedan 2009, då min fru blev allvarligt sockersjuk, har vi kört en stenhård kamp för att nolla kolhydraterna i vår kost förutom lite spenat och salladsblad och jag har därför blivit en ännu mer kaxig patient. Dessutom har jag under de senaste åren gått på djupet för att förstå sambanden mellan kost och hälsa och är därför ganska ”påläst” som jag brukar säga.".

"Han (läkaren) erkände också öppet att mycket inom vården handlar om tro snarare än vetenskap.".

Läs mer om denna intressanta persons högintressanta tankar!