fredag 12 september 2014

Kan det röra sig om inkarnerade Humlor

I gårdagens Läkartidning kan man läsa följande: Suicid hos unga - misstänkt biverkan av SSRI. 


Jag skulle gärna vilja lägga till att detta även gäller VUXNA och att en annan biverkan kan vara MORD. 


Tack alla ni som hjälpt mig att dela "Who cares in Sweden" och John Virapens bok "Piller och profiter".

I 20 år har jag varnat för preparaten ifråga (felaktigt använda) och försökt visa på Läkemedelsindustrins fullständiga samvetslöshet i sitt profitsyfte.

Samma sak vad gäller beteendestörningen ADHD - hur kan man ge sig på våra barn på det här sättet! Bearbeta outvecklade hjärnor med tung medicinering. Hur vågar dom?

Den frågan är lättbesvarad: PENGAR: Också många vuxna medicinerar i stället för att ta hand om obearbetade problem.

Beträffande alternativa och komplementära metoder i sjukvården ligger vi bland de sista i Världen och vad gäller kroniska sjukdomar har vi inte alls följd med de nya rönen som även innefattar Kvantfysik.

Böcker har fått skrivas om. Kvantfysiken har fullständigt kullkastat den konventionella synen på sjukdomar men Socialstyrelsen och större delen av Läkarkåren står och tittar på men agerar inte. Det ät lättare att stå och titta än att ens se på vad Kvantfysiken har att erbjuda.

Härligt att få gå ut med detta utan att på nytt behöva riskera min läkarlegitimation. Det är inte bara jag som blivit granskad vill jag lova, se bara på Harald Blomberg.

Han påstod att barn med vissa handicap skulle kunna lära sig att både gå och tala. Då blev han granskad förstås eftersom såväl Socialstyrelsen som Läkarkåren bestämt sig för att dom inte skulle kunna lära sig gå eller tala.

Så nu både talar och går många av dessa barn fast dom inte kan det.

Kan det röra sig om inkarnerade Humlor?

Och Harald föreläser idag ute i världen om sina rön. Jag vet att han kommer att föreläsa om detta i höst i Sverige men vet inte i skrivande stund var och när. Kolla!

Beträffande mina egna föreläsningar och kurser kommer jag att prioritera bland dom men min mottagning håller jag intakt.

Min viktigaste kurs kommer att bli den om Jantelagen.
Den handlar om att släppa taget, att ge upp för en gångs skull.
Den handlar om att se orsakerna till varför det blev som det blev.
Den handlar om att se att vi inte har någon skuld i detta, varför skall vi då gå med skuldkänslor.
Det kommer att handla mycket om prägling.
Och varje kurs kommer att maximeras till 14 - 16 eller 18 av förståeliga skäl.

Och om igen: Kom med mig ut i roddbåten för nu blåser det upp till storm!

Några klipp ur Läkartidningen:

Suicid hos unga - misstänkt biverkan av SSRI

Vårdskador kostar åtta miljarder kronor om året

Med sanningens kraft, erövrar jag universum!


tisdag 9 september 2014

Viagra - en valfråga

Barbro Westerholm (Fp) skrev för något år sedan en artikel om att Viagra borde bli en valfråga. Naturligtvis håller jag med denna kloka kvinna.


Jag träffar på många äldre som blivit behandlade för bland annat prostatacancer. Några har fått borttagit sin prostata, medan andra har blivit behandlade med mer eller mindre effektiva behandlingsformer. 


Gemensamt för många av de drabbade är att de har blivit impotenta, eller näst intill.

En annan sjukdom som kan påverka potensen negativt är diabetes. Diabetes påverkar blodkärlen som försörjer penis med blod. Då kan man behöva potenshöjande medel, för att öka blodgenomströmningen och då påverka potensen positivt. Naturligtvis finns det fler sjukdomar som kan påverka potensen och därmed livskvaliteten negativt, men jag tar bara upp dessa två vanligaste här.

Sexuell förmåga – livskvalitet, borde vara en rättighet i ett modernt land, som Sverige. Impotens ses som en paria av många politiker i Sverige. Det är skamligt. På grund av det och höga priser, köper män Viagra och liknande preparat på svarta marknaden. Kanske man då bara köper sockerpiller, till en avsevärd kostnad.

Därför bör regeringen påverkas, så att sjukvården genom kontrollerade former (recept), subventionerar potensmedel till behövande män. Potenshöjande medel borde vara en rättighet för sjuka, i ett modernt samhälle. “Viagra” – borde bli en valfråga år 2014.

Vad Viagra är och vad det används för

Kan man köpa äkta manlighet på nätet? (Klicka på ja)

Jämförelse mellan några vanliga potenshöjande medel, för män.

måndag 8 september 2014

Risken att bli smittad är förfärande stor

Sjukas säkerhet måste gå före sjukhusanställdas bekvämlighet! Ställ krav på att bli behandlad - med skyddshandskar, rena kläder och i rena rum.


Jag, förvånas ej över den ökande spridningen av MRSA (Meticillinresistenta Staphylococcus aureus), då provtagningsrutinerna på sjuhus och vårdcentraler är oacceptabelt ”slappa”.

Provtagningarna sker oftast utan skyddshandskar!? Provtagerskan tvättar noga området för instick med sprit. När så nålsticket ska ske, pickar provtagerskan på provtagningskärlet med sitt bara finger – alltså utan skyddshandske.

Efter det sticks protagningsnålen direkt in i blodbanan genom det nu kontaminerade området. De stafylokocker labassen hade runt nagelbanden följer sannolikt med nålen in i blodbanan. Det är då ganska troligt att de staffalykocker människan i allmänhet och provtagerskan i synnerhet normalt bär på runt nagelbanden, följer med nålen in i blodbanan.

Risken för en allvarlig blodförgiftning är överhängande. Särskilt för den redan sjuke. Därför borde sjukvården förbättra rutinerna mot bakteriologisk kontaminering, genom handtvätt och handsktvång. För att förhindra MRSA-smitta.

Vid blodgivning på blodcentraler, arbetar labassen på samma sätt som med förfarandet vid provtagning, alltså utan skyddshandskar.

Naturligtvis och inte att förglömma, är klädseln och lokalstädningen icke helt försumbara smittrisker. Jag minns hur vi lade de första MRSA- fallen isolerade på infektionskliniken.

Det är dags för en förändring av rutinerna för provtagning, blodgivning och behandling!

De sjukas säkerhet måste gå före de sjukhusanställdas bekvämlighet!

Sprit dödar inte bakterier, bara människor!

Förvånas icke över MRSA-spridning!

söndag 7 september 2014

Politikers bilor mördar sjuka

Det är skrämmande när samhällets politiker skär ner på vården och ger så dåliga "order", att sjuka dör.


"Internutredningen pekar även på andra brister som berör rutiner, utbildning och kommunikation.

Ansvarsfördelningen mellan jourläkarna i Halmstad var otydlig, anhöriga till patienten nåddes inte, Halmstads rutiner för ambulanstransporter var inte desamma som Varbergs, intensivvårdspersonalen i Varberg kom inte åt patientens uppgifter i Halmstad via det elektroniska journalsystemet VAS och viktig information journalfördes inte och förmedlades inte på annat sätt mellan sjukhusen.".

Det är skrämmande när samhällets politiker skär ner på vården och ger så dåliga "order", att sjuka dör. Naturligtvis är det politikers brist på grundläggande sjukvårdsutbildning och lek med sitt ekonomiska svärd, som dödar många sjuka människor i onödan.


Tyvärr syns ingen förändring, trots dagliga påpekande från människor som har förstånd, och förstår problemen.

lördag 6 september 2014

Om nyttan av beröring

Jag tittade på kunskapskanalen en kväll där professorn Kathy Sykes försökte förklara Zonterapins och beröringens påverkan på människa och människokroppen.

Kathy var med om olika kroppskontakter såsom zonterapi och en seans där en grupp gick samman bara för att kela med varandra, men på ett ”icke sexuellt” sätt.

Man gjorde PET-mätningar på en kvinna under ”hot” om ”elstötar”, vid olika tillfällen. Hon visade då upp ”stor rädsla”. Så lät man en främmande hand hålla kvinnans hand och vips försvann en del av rädslan.
Så lät man kvinnas man hålla hennes hand varvid hon blev mycket lugn, trots hoten om ”elstötar”.

Kathy berättade också om när hennes far dog. Strax innan han dog, sträckte han fram sin hand till Kathy och dog nästan omedelbart därefter, med ett nöjt ansiktsdrag.

Kathy ansåg sig inte kunna förklara beröringens egenskaper på ett vetenskapligt sätt, med ansåg ändå att beröring var en viktig del av människans livskvalitet och varande.

torsdag 4 september 2014

Sprit dödar inte bakterier bara människor

Vi läser dagligen om hur MRSA sprids inom sjukvården och att sjuka dör till följd av MRSA-spridningen.

Jag förstår vad många inom sjukvården vägrar förstå, nämligen att sprit bara dödar en liten del av våra händers bakterier.

Bilden här visar hur mycket av händernas områden som blir rena efter en "normal" dos handsprit. Men resten då?
Resten av händerna bär med sig bakterier från förra personen som undersöktes eller togs prover från, till nästa person, som undersök eller tas prover från.
Bakterier (MRSA) som överförs till nästa sjuke, och till nästa ...... osv.

"Smittvägen för vårdrelaterade infektioner går från en patient till en annan via hälso- och sjukvårdspersonalens händer. Organismen som finns på patientens hud hamnar på personalens hand. Om personalen tvättar händerna eller utför handdesinfektion dör organismen. Om inte handhygienen utförs finns stor risk att personalen överför organismen till nästa patient, som denne vidrör (Boyce & Pittet, 2002). 
För att förstå meningen med handhygien behöver vårdpersonalen ha kunskap om den normala bakteriefloran som finns i huden .........."

Citatkälla: Orsaker till varför basal handhygien inte tillämpas

Ingen kan göra allt men alla kan göra någotVårdhandboken