fredag 24 oktober 2014

Tänderna är otroligt nog en del av kroppen

Äldres munhälsa är en tickande bomb!

Det är vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det framgår i en unik enkät från Sveriges Tandläkarförbund till 1 945 pensionärer om hur de ser på sin munhälsa.

Nu varnar tandläkare, pensionärsorganisationer och forskare för att situationen på kort tid kan försämras om ingenting görs. Vi får alltfler äldre i befolkningen. Det är hög tid att regering, landsting och kommuner agerar.

I larmrapporter från forskare och munhälsoexperter varnas för konsekvenserna av dagens brister i omsorgen om äldres mun och tänder. Uppsökande och nödvändig tandvård kommer t ex in alldeles för sent.

Många äldre skulle behöva ökat stöd flera år tidigare för att undvika att munhälsan kraftigt försämras. Äldre har idag fram till pensioneringen ofta en lika god munhälsa som när de var yngre, men när allmänhälsan försämras kommer de stora bekymren med mun och tänder.

Utan förebyggande insatser kan antalet äldre med munhälsoproblem snabbt bli det dubbla. Med ökade samhällskostnader som följd. Min fundering och som jag hart tagit upp med socialdemokraterna är om inte tandvården skall ligga under högkostnadsskyddet? Svaret är blankt nej. Motivet är att det blir för dyrt för samhället.

Enligt modern forskning visar det sig att tandvården för yngre och äldre är en tickande bomb. Sverige kommer att drabbas av en tzunamivåg av dåliga tänder likt Finland under 50- och 60-talen.

Enligt modern forskning är bristande tandvård en grogrund för många andra sjukdomar. Bland andra stroke och hjärtinfarkt, beroende på inflammatoriska sjukdomar i tänder och tandkött.

Så min fråga är, vilket som blir billigast i längden?
Är det förebyggande tandvård eller är det att kurera följdsjukdomar beroende på tändernas status. Naturligtvis är/blir det dyrare att kurera följdsjukdomar.

Det som diagnostiseras väl, kan kureras väl!

De äldres munhälsa är en tickande bomb! (Socialdepartementet)

Äldres munhälsa - en tickande bomb! (Göteborgsposten)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar