söndag 15 februari 2015

Kemoterapi blev den nya ”magiska ammunitionen”

En mycket intressant läsning!

Den växande sjukvården anammade en rent krigisk syn, där det sjuka eller inkräktaren skulle attackeras och förgöras med en kemikalie, ett gift eller strålning. Symtom och sjukdomar skulle identifieras och klassificeras, och man sökte efter ett vapen (preparat) mot varje enskild sjukdom.

När sulfapreparat och annan antibiotika kom trodde man att man funnit den magic bullet som skulle klara av allt. Penicillinet var en av hörnstenarna i den moderna medicinen, men det fungerade tyvärr inte som det var tänkt, eftersom antibiotika selekterat fram ännu mer virulenta och dödliga bakterier. 

Inget av detta synsätt vilar på vetenskaplig grund – det är bara ett idékoncept som gjort läkemedel till en av de fyra mest lönsamma industrierna i världen – samtidigt som antalet sjuka människor ökat lavinartat de senaste 50 till 60 åren. Resultatet har blivit ännu fler sjukdomar som dessutom är svårare att rå på.

Den engelska hälsoministern Sally Davies uttryckte detta i ett uttalande 2013:

”Antibiotikaresistens är ett katastrofalt globalt hot.” Detta magic bullet-koncept för att bekämpa sjukdomar (symtom) är en av de absolut största och mest fatala misstagen inom medicinen.

Den tredje främsta dödsorsaken i västvärlden är biverkningar av läkemedel och annan terapi. Det kommer på tredje plats efter hjärt- kärlsjukdomar och cancer.

Vi förtjänar något mycket bättre för alla våra skattepengar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar