söndag 30 april 2017

Röda ögon och vårdcentraler

Jag var och besökte min vårdcentral för några dagar sedan. Jag ville ha en remiss till röntgen för att röntga en smärtande axel. Så klart att jag fick remissen efter en liten undersökning. Så såg läkaren mitt röda öga och blev genast intresserad av det. Jag berättade då för doktorn att jag får sådana små röda "blodutgjutningar" när jag är ute i kall blåst (är golfspelare).

När jag hade varit hemma ett tag så ringde jag upp läkaren igen. Jag ville mäta ögontrycket. Jag befarade högt ögontryck. Då har inte vårdcentralen någon möjlighet att mäta ögontrycket. Läkaren ansåg att jag skulle ringa sjukhusets ögonklinik. Ögonkliniken berättade då att jag borde beställa tid hos en optiker, då dessa mäter ögontrycket.

Då är samhällets tanke att jag först ska besöka en optiker à 400 kronor. Optikern kommer då på att jag bör besöka ögonkliniken à 450 kronor. 150 kronor till sjuksköterskan och 300 kronor till läkaren. Min fråga är då om det inte hade varit bättre om jag hade besökt ögonkliniken direkt? Framförallt blir det betydligt billigare för mig!

Så googlar jag på "röda ögon" och hittar andra symptom enligt följande:

Röda ögon kan vara ett symtom på leverproblem känd som skrumplever, den alkoholhaltiga leversjukdom som är potentiellt livshotande även om röda ögon är mer ofta ett symptom på infektion såsom konjunktivit.

Funktion  Ögat är ett sensoriskt organ som fungerar som ett ljus-detection system och en kamera där vi se och uppleva världen. Dessutom är det en självrengörande orgel med ögonlocken för att skydda ögat från skadliga dammpartiklar och tårar förhindra infektion eftersom den innehåller en antiseptisk för att tvätta bort orenheter. Ögat är ett fönster in i vår allmänna hälsa och hälsa frågor show i skick för ögonen. Levern har olika funktioner som den producerar blodproteiner, kontrollerar blodsockernivån, transporterar fett runt kroppen, tillverkar galla och fungerar som en avgiftning enhet eftersom det tar bort hormoner, droger och toxiner från blodet och backar upp immunförsvaret. Det är det enda organ som kan läka sig själv att ge det inte lida irreparabel skada.

Villkor  Gemensamma villkor orsakar röda ögon är på grund av infektioner, läkemedel eller öga defekter såsom konjunktivit, förkylning, hornhinnan repor, blodförtunnande medicinering (Warfrin) och glaukom; samt en Subkonjunktival blödning orsakad av hosta, nysningar eller högt blodtryck. Röda ögon kan dock också vara ett symptom på en trög lever eller överdriven konsumtion av alkohol, en sjukdom som kallas alkoholhaltiga leversjukdom där alkoholen skadar cellerna och dödar levern orsakar döden.

Symtom  Lever upptäcks endast när levern börjar dö och symtomen kan likna en hepatit infektion, som är feber, svaghet, gulsot, buksmärtor och trötthet, samt andra symtom som dålig andedräkt, svettning, klåda, skadade röda ögon och hud. Villkoret kan bekräftas genom leverfunktionstester.

Behandling  Avhållsamhet från alkohol är den enda behandlingen för lever och om ignoreras följderna kan vara dödliga. När en lidande slutar dricka, börjar levern att läka sig själv tillräckligt för att upprätthålla livet. Röda ögon är bara ett symptom på villkoret och kommer att klara upp av sig själv att ge sjuke slutar dricka.

Förebyggande/lösning Människor som vill dricka alkohol bör inte dricka överdrivet men endast med måtta efter enhet förbrukning riktlinjer, anges på produkten.

Eftersom jag är måttligt utnyttjande av sprit, kan det förmodligen inte vara leverproblem. Man vet ju aldrig. Jag ska lyda ögonklinikens sjuksköterskas råd att använda ögondroppar flitigt ett tag. Kanske jag får ta kontakt med någon riktig specialist så småningom?

måndag 24 april 2017

Om blodsocker kolhydrater och cancer

Jag är en aning överviktig med ett BMI på cirka 27. Det är för mycket vid min ålder! Ja, vilken ålder som helst för den delen. Problemet är att den jag bor tillsammans med är alltför mycket för bröd, kakor, potatis och andra kolhydratprodukter.

Att få henne på andra tankar verkar helt enkelt stört omöjligt. Det trots att hon vet om sockers påverkan på min KML och alla cancrar i övrigt. Socker är det cancrar lever mest och bäst på.
Jag är ute i cyberrymden för att hitta sätt att övertala frun om en lättare kostomläggning.

Här under har jag hittat lite information om blodsockerkurvor som är ett bevis om att den kost vi äter för närvarande är rena giftet mot våra kroppar. Det som är positivt är att frun börjar bli bred över rumpan. Jag ska då försöka påvisa denna rumpbredd för att komma tillrätta med vårt hus kosthållning.

Håll till godo med Katarina Skogfälts mycket intressanta kurvor och textmaterial:

 Blodsocker 

Här ovan ser du blodsockernivåer du absolut inte vill ha. Just denna kurva tillhörde min dotter. Så som det såg ut i början innan vi ändrade kosten. Vi praktiskt taget slet med denna blodsockerkurva dygnet runt för att få till det. Vilket vi aldrig fick förrän vi lade om kosten. Denna kurva visar snabba kolhydrater som inte gick att hantera. Just på denna blodsockerkurva var det havregrynsgröt med mjölk och hallon till frukost, pannkaka till lunch och spaghetti med köttfärssås till middag. Dessutom påverkades blodsockernivån på natten av de svajiga blodsockernivåerna som var på dagen. Den blev otroligt svajigt även nattetid. De risker som denna blodsockerkurva medförde med de oerhört låga blodsockernivåerna och i nästa stund på tok för höga skadliga blodsockernivåer var inget vi ansåg att vår dotter skulle behöva leva med. 

Läs Katarina Skogfälts sida - Ät dig friskare med riktig mat och Kostrådgivning. Katarina har många goda tankar att lära av.

onsdag 19 april 2017

Hur stort är egentligen mörkertalet

I Sjukhusläkarens uppmärksammade granskning av lex Maria-anmälda dödsfall 2016 syntes bland annat stora skillnader i antal anmälningar över landet. Exempelvis kom en överväldigande majoritet av ärendena förra året från Skåne, medan det i Stockholmsområdet endast fanns ett enda. Hur stort är egentligen mörkertalet?

Sjukhusläkaren sökte svar från landets drygt hundra chefläkare inom slutenvården – vilka är de som ytterst avgör om en patientskada faktiskt ska lex Maria-anmälas eller inte – och fick bilden av ett stort mörkertal bekräftad. Så många som var fjärde chefläkare uppskattar att 30 procent eller mindre av det totala antalet allvarliga vårdskador faktiskt leder till en lex Maria-anmälan i slutändan. Dock visar resultatet en stor spridning bland svaren – där fyra av tio chefläkare istället uppskattar att minst 70 procent av de allvarliga vårdskadorna mynnar ut i lex Maria-ärenden.

Skrämmande reportag >>>

Ett dödsfall i månaden >>>

Skånes dystra statistik >>> 

Sjukhusläkaren >>>

torsdag 13 april 2017

Åter om statiner och gamla tanter

Symptommedicineringen sker mot bl.a. olika diagnoser såväl verkliga som påhittade. Industrin har under senare tider varit mästare på att se till att nästan alla människor har en sjukdomsdiagnos som motiverar insatser av deras kemiska preparat.

Nästan en miljon svenskar behandlas t.ex. med statiner (med svåra biverkningar) mot måttligt förhöjda kolesterolvärden, trots att en lång rad forskningsstudier redovisade i en metastudie visar att högre kolesterol innebär att man lever längre och friskare än man gör med lågt kolesterol.

Nästan en miljon svenskar behandlas med psykofarmaka mot olika mer eller mindre fantasifulla psykiska diagnoser. Affärsidén är att alla människor skall ha minst en, helst fler diagnoser som kan motivera att sälja på dem olika piller.

Att vara ledsen och nere, vilket är ett fullständigt normalt fenomen, har av Big Pharma och deras handgångna läkare stämplats som en sjukdomsdiagnos som kräver piller.

Läs hela Lars Berns inlägg här >>>

Mina tidigare inlägg om statiner!